Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Europos Komisijos atsakymas į Žemės ūkio ministerijos paklausimą dėl maisto fermentų preparatų naudojimo

Europos Komisija pateikė išaiškinimą į Žemės ūkio ministerijos paklausimą dėl maisto fermentų preparatų naudojimo.

Komisijai buvo pateikti šie klausimai:

1) Jei pieno gamyboje naudojami fermentiniai produktai yra vertinami, ar reikia įvertinti ir papildomas perdirbtas medžiagas, pvz., nešiklį, stabilizatorių - glicerolį?

2) Ar toliau nurodytos papildomos perdirbtos medžiagos ir (arba) priedai turėtų būti vertinami pagal R2021/1165 V priedą, kuriame pateikiamas ekologiškų maisto produktų ir mielių, naudojamų maistui ar pašarams gaminti, produktų ir medžiagų sąrašas:

R2018/848 A dalies 24 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus leidžiamus maisto priedus ir pagalbines perdirbimo medžiagas:

A1 skirsnis - maisto priedai, įskaitant nešiklius;

A2 skirsnis - pagalbinės perdirbimo medžiagos ir kiti produktai, leidžiami naudoti perdirbant ekologinės gamybos žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis.“?

3) Ar R 2018/848 II priedo IV dalies 2.2.2 punktas turi būti taikomas tik fermentų preparatams

„Perdirbant maistą galima naudoti šiuos produktus ir medžiagas:

(a) mikroorganizmų ir maisto fermentų preparatus, paprastai naudojamus perdirbant maistą, jeigu kaip maisto priedus naudotinus maisto fermentus leista naudoti ekologinėje gamyboje pagal 24 straipsnį”?

Atsakymus skaityti čia: EK_atsakymas.pdf