Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Europos Parlamentas pritarė naujoms taisyklėms, įsigaliosiančioms nuo 2021-ųjų

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pritarė taisyklėms, kuriomis stiprinama ekologiškų produktų priežiūra, o kartu skatinama jų rinkos plėtra. Naujosioms taisyklėms pritarė 466 EP nariai, nepritarė 124, o susilaikė 50. Taisyklės jau suderintos su ES Taryba, tačiau joms įsigalioti dar būtinas formalus Tarybos pritarimas. Naujieji ekologinės gamybos reikalavimai bus taikomi nuo 2021 m.

Ekologiškų produktų rinkos vertė Europos Sąjungoje sudaro 30,7 mlrd. eurų per metus. Ji nuolat auga, tačiau ekologiškos kultūros vis dar sudaro tik 7 proc. viso žemės ūkio paskirties ploto (Lietuvoje – 7,5 proc.).

Naujosios taisyklės sustiprins ekologiško maisto tiekimo grandinės kontrolę: ūkininkai, veisėjai, perdirbėjai, prekybininkai ir importuotojai turės būti patikrinti bent kartą per metus. Jei per trejus patikros metus nebus nustatyta pažeidimų, toliau patikrą bus galima vykdyti kas dvejus metus.

Iš ES nepriklausančių šalių importuojami produktai po penkerių metų turės visiškai atitikti gamybos ir ženklinimo reikalavimus, taikomus analogiškiems ES produktams.

Smulkiesiems ūkininkams suteikta galimybė prisijungti prie ūkininkų grupių sertifikavimo sistemų. Tai jiems sumažins sertifikavimo išlaidas ir palengvins prisijungimą prie ekologinės gamybos.

Ūkininkai privalės imtis atsargumo priemonių, kad sumažintų atsitiktinio užteršimo pesticidais riziką, kai ekologiški augalai auginami šalia pesticidais purškiamų laukų. Jei priemonės būtų nepakankamos, produkcija nebegalėtų būti ženklinama kaip ekologiška. Ūkininkai galės gaminti tiek įprastus, tiek ekologiškus produktus, tačiau turės aiškiai atskirti šias veiklos sritis.

„Naujosios taisyklės suteiks daugiau aiškumo ūkininkams ir vartotojams, leis padidinti ekologiško maisto kokybę bei paskatins šios perspektyvios rinkos plėtrą“, – kalbėjo EP pranešėjas Martin Häusling (Žalieji, Vokietija).

Naujosioms taisyklėms pritarė 466 EP nariai, nepritarė 124, o susilaikė 50. Taisyklės jau suderintos su ES Taryba, tačiau joms įsigalioti dar būtinas formalus Tarybos pritarimas. Naujieji ekologinės gamybos reikalavimai bus taikomi nuo 2021 m.

EP informacija

Interviu su EP pranešėju M. Häusling:

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180404STO00916

EP straipsnis ir infografikas apie ekologinį ūkininkavimą ES:

http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180404STO00909/ekologinis-ukininkavimas-es-faktai-ir-skaiciai

EP Tyrimų biuro pažyma šia tema:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614743/EPRS_BRI%282018%29614743_EN.pdf