Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

IFOAM Organics Europe 20-metis: dar reikia daug nuveikti, kad žemės ūkis atitiktų planetos poreikius

„Ekoagros“ organizacijos IFOAM Organics Europe (IFOAM OE) narė yra nuo 2015 m. IFOAM OE vienija daugiau nei 200 organizacijų, asociacijų ir įmonių iš Europos Sąjungos, Europos laisvos prekybos asociacijos ir šalių kandidačių ir atstovauja daugiau nei 400 000 maisto tiekėjų visoje Europoje. Gegužės 11 d. „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė dalyvavo šios organizacijos 20-mečio renginyje.

„Organizacijos siekis buvo pasinaudojant šia proga pagerbti organizacijos tinklą visoje Europoje: personalą, rėmėjus, sprendimus priimančius asmenis, bendraminčius. Kartu pažvelgti į praeities pasiekimus ir laukiančius iššūkius siekiant sukurti Europos maisto ir ūkininkavimo sistemą, kuri skatintų sveikatą, ekologiją, sąžiningumą bei apsaugotų žmones ir planetą“, – sako V. Lukšienė.

Per pastaruosius dvidešimt metų ekologiškos produkcijos gamintojų ir perdirbėjų skaičius Europoje žymiai išaugo. Vartotojai taip pat pasitiki ekologiškais produktais – tai įrodo faktas, kad rinka išaugo iki 44,8 mlrd. Tačiau, pasak IFOAM OE direktoriaus Eduardo Cuoco, dar reikia daug nuveikti, kad žemės ūkis atitiktų planetos poreikius.

Ekologija yra ne tik novatoriškas gamybos būdas, tai taip pat politinė priemonė, padėsianti Europai susidoroti su dabartiniais visuomenės iššūkiais. Pasak IFOAM OE prezidento Jan Plage, per pastaruosius 20 metų ekologiniai ūkiai įrodė, kad gali gaminti aukštos kokybės maistą be sintetinių trąšų ir pesticidų, o toliau investuojant į mokslinius tyrimus ekologinis derlius ir toliau didės. Ekologinė žemdirbystė taip pat siūlo sprendimus, kaip prisitaikyti prie kintančių klimato sąlygų ir padaryti maisto gamybą atsparesnę bei mažiau priklausomą nuo daug energijos naudojančių sąnaudų.

Renginio metu vyko aukšto lygio pokalbiai ir diskusijos. Pagrindinė jų mintis – Komisijos siekis, kad 25 proc. žemės ūkio paskirties žemės būtų ekologiškai dirbama, yra labai svarbus. Ir reikia jį palaikyti visomis įmanomomis priemonėmis. Šios priemonės detaliai ir apartos IFOAM OE 20-mečio renginyje.

Renginyje taip pat padėkota „Ekoagros“ už dalyvavimą ir įsitraukimą į IFOAM OE projektus – „Pesticidų naudojimas ir užteršimas: užtikrinant palankią aplinką ekologiškiems ūkio subjektams pagal ES teisinę sistemą“ ir „Naujojo ES ekologinio reglamento taikymo gairės“.

„Ekoagros“ informacija