Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Informacija dėl nacionalinės maisto kokybės produktų sertifikavimo įkainių

Žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-676 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymas Nr. 3D-331 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“.

Įsakymu patvirtinti:

  1. Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pirminės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainiai.
  2. Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų perdirbimo sertifikavimo paslaugų įkainiai.
  3. Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų, sertifikuojamų taikant žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ 3.2 papunktį, pirminės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainiai. Įkainių dydžiai galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.
  4. Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų, sertifikuojamų taikant žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ 3.2 papunktį, perdirbimo sertifikavimo paslaugų įkainiai. Įkainių dydžiai galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Įsakymas įsigaliojo 2022 m. lapkričio 10 d.

Žemės ūkio ministro įsakymą rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/372ef3805ffa11edbc04912defe897d1

Taip pat įkainiai skelbiami VšĮ „Ekoagros“ svetainėje www.ekoagros.lt: Nacionalinės kokybės produktai / Sertifikavimo darbų įkainiai

© fot. Vytautas Kandrotas