Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Informacija veiklos vykdytojams dėl sankcijų už paralelinę produkciją

Vadovaujantis reglamentu 2018/848 (9 str. 7 punktas), valda gali būti padalijama į aiškiai ir veiksmingai atskirtus ekologinės gamybos, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio ir neekologinei gamybai skirtus gamybos vienetus, jeigu neekologinės gamybos vienetuose augalų atveju bus naudojamos skirtingos rūšys, kurias galima lengvai atskirti.

Svarbu, kad galutinis gautas ekologiškas arba perėjimo prie ekologinės gamybos produktas būtų lengvai atskiriamas nuo  neekologinės gamybos vienetuose gautų produktų. Priešingu atveju bus taikoma sankcija už paralelinę produkciją.

Kaip pavyzdį teikiame, kad paraleline produkcija bus laikomi vasariniai ir žieminiai kviečiai, vasariniai ir žieminiai rugiai, rapsai ir rapsukai.

„Ekoagros“ informacija