Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pradėtas taikyti naujas ES ekologinės gamybos reglamentas

Nuo sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje (ES), pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007.

Šis naujasis reglamentas yra bazinis, pagrindinis teisės aktas, kuriuo nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės. Juo taip pat reglamentuojama ekologinės gamybos sertifikavimas, kontrolė, ekologiškų produktų ženklinimas, reklamavimas bei kiti susiję dalykai. Europos Komisija yra priėmusi ir papildomus teisės aktus, skirtus įgyvendinanti atskiras šio bazinio teisės akto nuostatas. Lietuva šiuo metu taip pat rengia naujas nacionalines taisykles.

„Prasidėjo nauja ekologinės gamybos era. Visų sektoriaus dalyvių laukia iššūkių kupini metai. Mes, kaip pagrindinis ekologinės gamybos sertifikavimo ekspertas Lietuvoje, informaciją, susijusią su naujo reglamento reikalavimais, nuolat teiksime savo interneto svetainėje, naujienlaiškiuose, socialinių tinklų paskyrose, organizuosime seminarus pareiškėjams. Tikimės ir sieksime, kad šis perėjimas būtų aiškus ir sklandus“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

Nauju ES ekologinės gamybos reglamentu siekiama stiprinti ekologinio ūkininkavimo principus, užtikrinti sąžiningas sąlygas visų valstybių narių pareiškėjams, suderinti valstybių narių praktiką – kad būtų kuo mažiau nacionalinių išimčių, užkirsti kelią galimiems sukčiavimo atvejams, užtikrinti patikimą importą iš trečiųjų šalių ir didinti vartotojų pasitikėjimą.

„Ekoagros“ informacija

Reglamento nuoroda: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&qid=1607942066753&from=LT