Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje gamyboje?

„Ekoagros“ yra parengusi rekomendacinius prevencinių ir atsargumo priemonių planus šioms sertifikuojamoms sritims: augalininkystei, gyvulininkystei, bitininkystei, akvakultūrai ir laukinės augalijos rinkimui.

Šie parengti planai yra rekomendaciniai, o veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus prevencinių ir atsargumo priemonių planus.

Rekomendaciniai planai parengti vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848.

Taip pat jūsų patogumui – mūsų parengti lankstinukai „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje gamyboje“. Juos rasite mūsų interneto skyrelyje „Šviečiamoji informacija ir medžiaga“

Ir dar kartą primename:

  1. Pirmiausia rizikingumui nustatyti identifikuokite rizikos priežastis.
  2. Tada nustatykite rizikos laipsnį: žemas, vidutinis arba aukštas.
  3. Įvertinus rizikos laipsnį, reikia suplanuoti prevencines ir atsargumo priemones (svarbu: kad išvengtumėte pažeidimų, numatykite priemones, net jeigu rizikos lygis yra žemas!).
  4. Pagal tai užpildykite „Ekoagros“ rekomenduojamą atitinkamos veiklos srities planą, kurį rasite www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas / Prevenciniai ir atsargumo priemonių planai (arba galite naudoti savo parengtą planą).
  5. Prevencinis ir atsargumo planas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus ir pateikiamas tikrinimo metu.
  6. Taip pat planas atnaujinamas pasikeitus aprašytai situacijai ūkyje ar gamybos procesui, apie atnaujintą planą reikia informuoti „Ekoagros“.