Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Kaip pradėti ekologinės gamybos sertifikavimą?

Norint pirmą kartą sertifikuoti ekologinę gamybą, reikia visų pirma susipažinti su šiam gamybos būdui keliamais reikalavimais, tada atlikti tam tikrus veiksmus ir pateikti nustatytus dokumentus.

Kaip pradėti sertifikuoti ekologinę augalininkystę ir gyvulininkystę?

Norint sertifikuoti šias veiklas reikia: 1) kontrolės institucijai „Ekoagros“ pateikti dokumentus dėl ekologinės gamybos sertifikavimo – deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003) bei jos priedus, sumokėti nustatytus mokesčius ir 2) deklaruoti einamaisiais metais žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus.

Deklaravimo laikotarpis paprastai prasideda apie balandžio mėn. vidurį. Tačiau tikslus laikotarpis, terminai ir sąlygos kasmet nustatoma žemės ūkio ministro įsakymu (informacija apie tai paskelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt, taip pat Nacionalinės mokėjimo agentūros svetainėje www.nma.lt).

Deklaruojant labai svarbu Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškoje sutartiniais kodais EKS ir DKS pažymėti norimus ekologiškai sertifikuoti laukus, taip pat ūkinių gyvūnų rūšį, jei ir juos ketinama sertifikuoti.  

Atlikus deklaravimą ir pateikus dokumentus „Ekoagros“ žemės ūkio ministro nustatytu deklaravimo laikotarpiu – ūkis kaip ekologinis bus sertifikuotas ir sertifikatas išduotas tais pačiais metais. Pradėti ekologinės augalininkystės ir gyvulininkystės sertifikavimą galima ir ištisus metus, tačiau yra tam tikrų išlygų – daugiau informacijos apie tai skaitykite, taip pat dokumentų formas rasite www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas > Pradedantiems ekologiškai ūkininkauti.

Kitos sritys: laukinės augalijos rinkimas, ekologinė bitininkystė, ekologinė žuvininkystė, ekologiškų produktų tvarkymas, ekologiškas viešasis maitinimas

Pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti laukinės augalijos rinkimo veiklą, ekologinę bitininkystę arba žuvininkystę dokumentus „Ekoagros“ gali teikti ištisus metus. Daugiau informacijos www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas > Pradedantiems ekologiškai ūkininkauti.

„Ekoagros“ taip pat sertifikuoja ekologišką viešąjį maitinimą, ekologiškų produktų tvarkymą (produktų paruošimą, sandėliavimą, platinimą / pateikimą rinkai, importą ir eksportą). Norint tai pradėti sertifikuoti, tereikia pateikti nustatytus dokumentus. Dokumentus galima teikti ištisus metus. Daugiau informacijos atitinkamuose interneto svetainės skyreliuose (Ekologiškų produktų tvarkymas, Importas, eksportas, Ekologiškas viešasis maitinimas).

„Ekoagros“ informacija