Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Kaip pradėti sertifikuoti nacionalinės maisto kokybės produktus?

Norint pradėti sertifikuoti nacionalinės maisto kokybės produktus (NKP) visų pirma reikia susipažinti su šių produktų gamybos būdui keliamais reikalavimais. Tada atlikti tam tikrus veiksmus ir pateikti nustatytus dokumentus.

Švieži vaisiai ir daržovės

Ūkio subjektai, norintys pirmą kartą sertifikuoti šviežius vaisius ir daržoves, „Ekoagros“ turi pateikti prašymą sertifikuoti NKP gamybą (forma NK-002) ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių auginimo anketą (forma NK-009). Dokumentų formas galima rasti www.ekoagros.lt / Teisės aktai ir formos / Formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui.

Dokumentai priimami iki Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų (toliau – Paraiška) teikimo laikotarpio pabaigos. Paraiškų teikimo – t. y. žemės ūkio naudmenų deklaravimo – laikotarpis kiekvienais metais nustatomas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Informacija apie deklaravimo pradžią ir sąlygas skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (www.zum.lt), taip pat Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) interneto svetainėje (www.nma.lt).

Svarbu deklaruojant žemės ūkio naudmenas Paraiškoje sutartiniu kodu pažymėti laukus, kuriuos einamaisiais metais pageidaujama sertifikuoti pagal NKP sistemą.

Ūkio subjektai, sertifikuojantys ne pirmus metus, turi raštu pranešti „Ekoagros“ apie NKP gamybos vienete įvykusius pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui ar tinkamam įsipareigojimų vykdymui (forma NK-002/1). Taip pat turi deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir Paraiškoje sutartiniu kodu pažymėti pageidaujamus sertifikuoti laukus.  

Bitininkystės produktai

Norintieji pirmąkart sertifikuoti bitininkystės produktus ar jų mišinius „Ekoagros“ turi pateikti prašymą sertifikuoti NKP gamybą (forma NK-002) ir bitininkystės produktų ir jų mišinių gamybos anketą (forma NK-005). Dokumentai priimami iki einamųjų metų birželio 15 dienos.

Sertifikuojantys ne pirmus metus turi raštu pranešti „Ekoagros“ apie NKP gamybos vienete įvykusius pasikeitimus, galinčius įtakos sertifikato galiojimui ar tinkamam įsipareigojimų vykdymu (forma NK-002/1).

Gyvulių, paukščių, vištų dedeklių ir putpelių produktai

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gyvulius ar paukščius mėsai, gyvulius pieno gamybai, vištų dedeklių ar putpelių kiaušinių gamybą, nustatytos formos dokumentus „Ekoagros“ gali teikti ištisus metus.

Dokumentai teikiami pagal pageidaujamą sertifikuoti NKP sritį, t. y. teikiamas prašymas sertifikuoti NKP gamybą (forma NK-002) ir pirminio įvertinimo anketa (pagal pageidaujamą sertifikuoti NKP sritį).

Sertifikuojantys ne pirmus metus turi tik raštu pranešti „Ekoagros“ apie įvykusius pasikeitimus NKP gamybos vienete (forma NK-002/1).

Perdirbtų produktų sertifikavimas

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti NKP perdirbimo veiklą, dokumentus „Ekoagros“ gali teikti ištisus metus.

Dokumentai pateikiami pagal pageidaujamą sertifikuoti NKP sritį, t. y. teikiamas prašymas sertifikuoti NKP gamybą (forma NK-002) ir pirminio įvertinimo anketa (pagal pageidaujamą sertifikuoti NKP sritį).

Sertifikuojantys ne pirmus metus turi raštu pranešti „Ekoagros“ apie įvykusius pasikeitimus NKP gamybos vienete (forma NK-002/1).

„Ekoagros“ informacija

Daugiau informacijos: www.ekoagros.lt / Nacionalinės maisto kokybės produktai

Dokumentų formas galima rasti: www.ekoagros.lt / Teisės aktai ir formos / Formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui

© fot. Vytautas Kandrotas