| LT EN RU

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Kasmet bus pagerbiamas šviesus buvusios „Ekoagros“ direktorės Inetos Rutkovaitės atminimas

Ineta Marija Rutkovaitė viešajai įstaigai „Ekoagros“ vadovavo 1999–2005 m. Jos indėlis į Lietuvos ekologinio ūkio plėtrą, sertifikavimo sistemos kūrimą yra svarbus ir reikšmingas. Siekdama pagerbti Amžinybėn iškeliavusios Inetos atminimą, buvusios direktorės šeima įsteigė Inetos Rutkovaitės šeimos vardinį apdovanojimą ilgamečiam įstaigos darbuotojui, tęsiančiam jos pradėtus darbus. Apdovanojimas bus teikiamas kasmet kovo mėnesį – minint Inetos gimimo dieną kovo 6-ąją ir „Ekoagros“ įsteigimą 1997 m. kovo 14 d.

Ineta sertifikavimo įstaigoje dirbo nuo įkūrimo, o vadovavo nuo 1999 iki 2005 m. Ji nuo pat pradžios aktyviai įsitraukė į įstaigos ir sertifikavimo proceso kūrimą: rengė įmonės strategiją, būrė kolektyvą, kūrė sertifikavimo sistemą ir jai reikalingus dokumentus – Ekologinio žemės ūkio taisykles, Inspektoriaus vadovą, Tikrintojo vadovą, dokumentus akreditacijai ir kt.

„Prieš kokius 15 metų skaičiau VšĮ „Ekoagros“ strategiją kaip kokį fantastinį romaną, kad įstaigoje dirbs daugiau nei 50 darbuotojų, bus 3000 pareiškėjų, sertifikuojančių ūkius. Geros mintys, idėjos, dabar virtusios realybe, o pagrindus tam padėjo Ineta“, – dalijasi prisiminimais Darius Šion, įstaigos Telšių filialo vadovas.

1998 m. įstaiga tapo IFOAM (Tarptautinė ekologinio žemės ūkio organizacijų asociacija) nare. 2000-aisiais jai suteikta IFOAM Akreditacijos tarnybos akreditacija. 2004 m. įteiktas Žemės ūkio ir miškų parodos „Ką pasėsi“ apdovanojimas už žemės ūkio naujovių diegimą. Nuo 2005 m. akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro.

„Man Inetą teko pažinti nuo 2003 metų, – sako Ona Kazlienė, buvusi įstaigos direktorė ir ilgametė darbuotoja. – Kai dėl ekologinės gamybos pareiškėjų skaičiaus didėjimo sertifikavimo įstaigą papildė daug naujų darbuotojų, tarp jų ir aš, ekspertė. Sertifikavimo įstaigos Lietuvoje kūrimo pradininkės – profesorė Vida Marija Rutkovienė ir tuometė direktorė Ineta Rutkovaitė, įvertinusios besiplečiančią ekologiškų produktų rinką, teikiamą valstybės paramą, nacionalinį ir tarptautinį įstaigos pripažinimą, jau galėjo matyti ryškų savo nuveiktų darbų rezultatą. Pagrindinio sertifikavimo sistemos kūrimo etapo man neteko patirti, nes sistema jau buvo sukurta. Ineta, ekologinių idėjų puoselėtoja ir įkvėpėja, kupina atkaklumo, užsispyrimo, gebėjimo siekti tikslo, nuosekliai tobulino, plėtė, kompiuterizavo sertifikavimo įstaigos veiklą. Mes, dabar dirbantys įstaigoje, tęsiame pradėtus darbus. Ineta, išeidama iš šio gyvenimo, paliko dalelę savęs nuveiktuose darbuose“.

Inetos Rutkovaitės šeimos vardinis apdovanojimas ilgamečiams „Ekoagros“ darbuotojams bus teikiamas kiekvienais metais.

„Ekoagros“ informacija

Panaudota medžiaga iš Vidos Marijos Rutkovienės knygos „Liko neįgyvendintų svajonių ir idėjų. Inetai Rutkovaitei atminti“

Nuotraukos iš „Ekoagros“ archyvo