Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Keičiamos Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimo taisyklės

Žemės ūkio ministerija informuoja, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) įgyvendinimo Stebėsenos komiteto posėdyje pakeistos KPP priemonių įgyvendinimo taisyklės. Naujienų sulauks įvairios kaimo plėtros sritys.

Pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ prisiimamų naujų įsipareigojimų trukmė – 2 metai, t. y. 2021–2022 m. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, pareiškėjai galės prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus pagal atitinkamą daugiametę Strateginio plano   priemonę arba rinktis dalyvavimą vienmetėse eko schemose.

Siekiant geresnių agrarinės aplinkosaugos rezultatų, ūkininkai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, nuo šių metų naujus įsipareigojimus prisiims 3 m. laikotarpiui. Anksčiau įsipareigojimai buvo ilgalaikiai – 5, 6 ar 7 metai.

Bus pratęstas KPP priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ įgyvendinimas. Taigi ūkininkai bei labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės galės teikti paraiškas pagal šią priemonę dar sykį. Atsižvelgus į socialinių partnerių siūlymus, bus keičiamos KPP priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ taisyklės.

Skaityti daugiau apie KPP pakeitimus: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvos-kaimo-pletros-programos-priemoniu-taisykles-kas-keisis

Žemės ūkio ministerijos informacija