Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Keisis ženklas, kuriuo žymimi pagal nacionalinę kokybės sistemą pagaminti lietuviški produktai

Žemės ūkio ministerija planuoja tobulinti Lietuvoje veikiančią Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės (NKP) sistemą, kad ji taptų patrauklesnė vartotojams. Keičiamas bus ženklas, kuriuo žymimi pagal šią sistemą pagaminti produktai. Tikimasi, kad atsiras daugiau ūkio subjektų, norinčių dalyvauti NKP sistemoje, o rinkoje bus didesnė lietuviškų NKP produktų pasiūla.

NKP sistema Lietuvoje veikia nuo 2007 m. Pagal šią sistemą pagamintų produktų kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus. Jie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų pasižymi ypatingomis savybėmis: natūralumu, maistingumu bei aplinkos tausojimu.

NKP sertifikuoja ir jų priežiūrą atlieka akredituota sertifikavimo įstaiga – VšĮ „Ekoagros“.

Žemės ūkio ministerija užsakė Kauno technologijos universiteto mokslininkams pateikti NKP sistemos tobulinimo rekomendacijas. Savo pasiūlymus pateikė ir darbo grupės lietuviškos kilmės maisto produkto ženklui sukurti nariai.

Šiuo metu NKP produktai ženklinami specialiu ženklu, kurį sudaro rodykle apjuostas žodis „KOKYBĖ“. Socialiniai partneriai pritarė mokslininkų siūlymui ženklą modifikuoti, įtraukiant nuorodą į žaliavų kilmės šalį ir gamybos proceso šalį.

Naujoji dviejų ženklų sistema atspindės ne tik aukštesnę galutinio produkto kokybę, bet ir vietinę jo kilmę. Šie ženklai pasirinkti atlikus vartotojų ir darbo grupės lietuviškos kilmės maisto produkto ženklui skurti narių apklausą: 

Ateityje planuojama patvirtinti ir naujas NKP specifikacijas bei papildyti naujomis produktų grupėmis jau esamas.

Žemės ūkio ministerija informacija