Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Kiek šalyje turime sertifikuotų ekologiškų ir kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamintojų: 2023 m. rezultatai

Kontrolės institucijos „Ekoagros“ pagrindinės veiklos sritys – ekologinės gamybos pagal ES reikalavimus ir nacionalinės maisto kokybės produktų gamybos sertifikavimas.

2023 m. Lietuvoje iš viso sertifikuoti 2943 veiklos vykdytojai, užsiimantys ekologine gamyba pagal ES reikalavimus.

Kita sritis – pagal nacionalines maisto kokybės taisykles sertifikuojami ir ženklais „Kokybė“ arba „Nacionalinė kokybė Lietuva“ žymimi produktai. Tokius produktus gaminančių pernai sertifikuota 291.

Ekologinėje gamyboje pagrindinę ir didžiausią dalį sudaro ūkiai, užsiimantys augalininkystės produkcijos auginimu, o kai kurie iš jų dar kartu augina ir gyvulius. Tokių ūkių 2023 m. buvo sertifikuota 2596. Iš to skaičiaus 1188 ūkiai, kaip minėta, kartu su augalininkystės produkcija ekologiškai augino ir gyvulius.  

Pernai ekologiškai dirbamos žemės plotas (neįskaitant žuvininkystės tvenkinių ploto) sudarė 239 514,53 ha. Lyginant su 2022 metais, jis sumažėjo 11,73 proc. Ir bendras 2023 m. sertifikuotas ekologiškai dirbamų žemės ūkio naudmenų plotas sudarė 8,25 proc. nuo viso deklaruoto ploto (2904075,29 ha, VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenimis).

Dalis veiklos vykdytojų sertifikuoja iškart dvi ar net tris veiklas, pvz., ekologiškai augina augalininkystės produkciją, o kartu dar sertifikuoja ir ekologinę bitininkystę, perdirba produktus ar laukinius augalus renka.

2023 m. produktų tvarkymo įvairias veiklas – perdirbimą, sandėliavimą, prekybą sertifikavo 347, ekologinę bitininkystę – 28, laukinių augalų rinkimą – 13, ekologiškos žuvies auginimą – 14 veiklos vykdytojų. Kaip minėta, dalis veiklos vykdytojų užsiima iškart keliomis veiklomis. Tokie sumuojant skaičiuojami kaip vienas veiklos vykdytojas su keliomis veiklomis.

Susumavus 2023 m. gruodžio 31 d. rezultatus, pernai Lietuvoje sertifikuoti iš viso 2943 veiklos vykdytojai, užsiimantys ekologine gamyba pagal ES reikalavimus. Ir tai yra 5 proc. mažiau nei 2022-aisiais, kai buvo 3000 ekologinės gamybos veiklos vykdytojų.

Taip pat „Ekoagros“ pagal atskiras nacionalines taisykles sertifikuoja ekologišką viešąjį maitinimą. 2023 m. šešiems viešojo maitinimo subjektams suteikta teisė naudoti ekologiškumo ženklus savo veikloje –  vienam restoranui ir penkiems darželiams.

Dar viena „Ekoagros“ veiklos sritis – pagal nacionalines taisykles sertifikuojami ir ženklais „Kokybės“ arba „Nacionalinė kokybė Lietuva“ žymimi produktai. Jų gamintojų pernai sertifikuota 291. Didžioji jų dalis (254) yra vaisių ir daržovių augintojai, 29 verčiasi bitininkyste, keletas ūkių šalia auginimo užsiima ir perdirbimu. Taip pat sertifikuoti 6 mėsinių paukščių ūkiai ir 1 ūkis pagal šiuos reikalavimus sertifikavo vištų kiaušinius.  

„2023 metus pradėjome džiugiomis viltimis dėl ekologinės gamybos plotų ir apimčių augimo. Naujuoju paramos periodu ir strateginiuose Žemės ūkio ministerijos planuose buvo numatytas augimas didinant ekologinį žemės ūkį iki 11 proc. nuo bendro deklaruoto žemės ūkio naudmenų ploto. Deja, realybė pasirodė kitokia. Metus baigėme turėdami didžiausią istorinį ekologinių plotų mažėjimą per 20 metų. Priežasčių tam rastume ne vieną: veiklos vykdytojų prieštaringai vertinama paramos sistema, aiškaus ekologinės gamybos plėtros veiksmų plano nebuvimas, ilgametė rinkos orientacija tik į eksportą, vartotojų jautrumas kainai, infliacija rinkoje ir t. t. Tačiau yra požymių, kad mokomės pamokas. Jau šiuo metu svarstomos naujos schemos viešuosiuose pirkimuose prioritetą teikiant ekologiškiems produktams, sudaromos ministerijos darbo grupės vidaus vartojimui ir viešajam maitinimui skatinti“, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.