Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Kokios neatitiktys dominavo ekologiniuose ūkiuose 2022 metais

Didžiąją „Ekoagros“ sertifikuojamų klientų dalį sudaro veiklos vykdytojai, užsiimantys pirmine ekologine augalininkystės ir gyvulininkystės gamyba, t.y. gaminantys neperdirbtą šių sričių žemės ūkio produkciją. 2022 m. sertifikuoti 2645 tokie veiklos vykdytojai – tai sudaro 88 proc. visų klientų.   

„Ekoagros“ specialistai, kaip ir kasmet pasibaigus kalendoriniams metams, atliko patikrų šiuose ūkiuose metu nustatytų neatitikčių (pažeidimų) analizę.

Dažniausias pernai darytas pažeidimas – kai augalininkystės ūkiuose buvo naudota sėkla be leidimo, kitas dažnas tikrintojų fiksuotas pažeidimas – neatskirtos ūkio valdos dalys, kuriose auginama ekologiška ir neekologiška produkcija (žr. pav. žemiau).

Taip pat statistiškai gana daug neatitikčių, susijusių su naujojo ES ekologinės gamybos reglamento taikymu. Tačiau tai paaiškintina tuo, kad visoje Europos Sąjungoje dar vis vyksta perėjimas nuo senų prie naujų ekologinės gamybos taisyklių. Atsiradus daugiau įgyvendinamųjų teisės aktų, taisyklių išaiškinimų – tokių pažeidimų nebeliks.  

Su atlikta analize ir statistika kviečiame daugiau susipažinti mūsų interneto svetainėje čia: www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas / Patikrų metu nustatytų neatitikčių statistika

Analizę atliko „Ekoagros“ Telšių filialo direktorius Darius Šion