ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Konkurencijos taryba atliko stebėseną

Atsitiktine tvarka Konkurencijos tarybos ekspertai patikrino internete 15 bendrovių reklamas, kuriose buityje naudojamos priemonės apibūdinamos kaip ekologiškos arba viešai skelbiama apie teikiamas paslaugas naudojant ekologiškas priemones.

Konkurencijos tarybos ekspertai atsitiktine tvarka patikrino 15 bendrovių internete skleidžiamas 39 reklamas. Visi reklamos davėjai buvo paprašyti pateikti įrodymus, kurie pagrįstų, jog reklamuojamos prekės iš tikrųjų yra ekologiškos ar kad paslaugos teikiamos naudojant ekologiškas priemones.

12 bendrovių pateikė sertifikatus bei kitus prekių ekologiškumą patvirtinančius dokumentus ir pagrindė reklamų teisingumą. Tačiau 3 reklamos davėjai nepateikė duomenų. Šiems verslo atstovams Konkurencijos taryba išsiuntė įspėjimus nutraukti arba pakeisti galimai klaidinančias reklamas. Visi ūkio subjektai nurodytas reklamas pašalino arba pakeitė.

Siekiant išvengti galimo vartotojų klaidinimo ateityje, minėtoms trims įmonėms Konkurencijos tarybos ekspertai pateikė rekomendacijas, kaip turėtų būti skleidžiamos vartotojus neklaidinančios reklamos.

Ši prevencinio pobūdžio Konkurencijos tarybos vykdyta stebėsena, kuria siekta informuoti reklamos skleidėjus apie teisinį reglamentavimą, buvo paskutinė. Nuo 2019 m. gegužės 1 d. Konkurencijos tarybos vykdomas Reklamos įstatymo priežiūros funkcijas perėmė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Pagal Konkurencijos tarybos informaciją

Visas pranešimas: http://kt.gov.lt/lt/naujienos/ekologiski-buitines-chemijos-gaminiai-reklamose-nebutinai-ekologiski-realybeje