Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Prieš 24 metus buvo įkurta ir iki dabar sėkmingai veikia „Ekoagros“

1996 m. profesorė Vida Marija Rutkovienė ėmėsi iniciatyvos kurti naują nepriklausomą sertifikavimo įstaigą, skirtą ekologiškų produktų sertifikavimui. Po metų – 1997 m. kovo 14 d. Kaune įsteigta pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse ekologiškų produktų sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“. Iki šiol tai vienintelė Lietuvoje turinti teisę sertifikuoti ekologinę gamybą institucija.  

1999 m. įstaigos direktore tapo Ineta Marija Rutkovaitė. Jos indėlis į Lietuvos ekologinio ūkio plėtrą, sertifikavimo sistemos kūrimą yra labai svarbus. „Tada jos parengtą „Ekoagros“ strategiją skaičiau kaip kokį fantastinį romaną – kad įstaigoje dirbs daugiau nei 50 darbuotojų ir bus 3000 pareiškėjų, sertifikuojančių ūkius“, – prisimena įstaigos veiklos pradžią  Telšių filialo vadovas Darius Šion.

Ir iš tiesų įstaiga dabar turi beveik 3000 pareiškėjų ir apie 70 nuolatinių darbuotojų, kurių nemaža dalis įstaigoje dirba daug metų ir turi sukaupę didelę patirtį, reikalingą sudėtingam sertifikavimo procesui atlikti.

„Per visą įstaigos gyvavimo laikotarpį didžiausiu įstaigos turtu buvo ir išlieka joje dirbantys žmonės, jų kompetencija ir lojalumas, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.  – Džiugina tai, kad, nepaisant kintančios situacijos rinkoje, neapibrėžtumo ir krizinių laikotarpių ar kitų iškylančių sunkumų, brandus ir įsitraukęs įstaigos kolektyvas geba dar ir dar kartą demonstruoti savo susitelkimą ir atsakomybę, žinias ir atvirumą naujovėms, siekiant įstaigos vizijos tapti klientų ir vartotojų pripažinta profesionaliausia žemės ūkio kilmės produktų ir paslaugų sertifikavimo organizacija.“

Žemės ūkio ministro įsakymu dar 2000-aisiais VšĮ „Ekoagros“, vienintelei Lietuvoje, suteiktos teisės vykdyti sertifikavimo institucijos funkcijas pagal patvirtintas Ekologinio žemės ūkio taisykles ir suteiktas sertifikavimo įstaigos kodas LT-EKO-001. Be pagrindinės veiklos – ekologinės gamybos sertifikavimo Lietuvoje, žemės ūkio ministro įsakymu 2008 m. pavesta sertifikuoti ir nacionalinės kokybės produktus.

Vienas svarbiausių „Ekoagros“ veiklos kokybės patvirtinimų – tai Nacionalinio akreditacijos biuro suteikiama akreditacija.

Nacionalinis akreditacijos biuras atlieka išsamų veiklos vertinimą – stebi, kaip veikla atitinka kokybės vadybos reikalavimus ir teisinį reglamentavimą, ar pakanka išteklių ir kompetencijos, stebi patikras, tikrina dokumentaciją pareiškėjų bylose. Pirmąkart akreditacija buvo gauta 2005 m. Akreditavimo ciklas trunka penkerius metus ir kas tiek laiko atliekamas veiklos perakreditavimas. Pastarąjį kartą akreditacija pratęsta dar penkeriems metams praėjusiais 2020-aisiais metais. Be to, pernai Nacionalinis akreditacijos biuras išplėtė akreditavo sritį ir įstaigos veiklai, vykdomai ne ES šalyse.

Per 24 veiklos metus sertifikavimo įstaiga augo, plėtėsi ir stiprėjo. Išplėtė įvairių papildomų paslaugų, reikalingų pareiškėjams ir padedančių jiems lengviau realizuoti savo produkciją, spektrą, – padeda jiems sertifikuotis pagal daugybę kitų šalių nacionalinių ir privačių standartų. Yra gauta Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento akreditacija sertifikuoti ir pagal JAV Nacionalinės ekologijos programos reikalavimus. Europos Komisija leido įstaigai atlikti veiklą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose, ne Europos Sąjungos, šalyse pagal ekvivalentiškumo taisykles. Taip pat įstaiga tapo ne vienos tarptautinės organizacijos nare, kurios jungia įvairių šalių sertifikavimo įstaigas ir padeda joms keistis patirtimi ir tobulėti.

O kasmet kovo mėnesį, minint buvusios direktorės Inetos Rutkovaitės gimtadienį ir „Ekoagros“ įsteigimą, Inetos šeima ilgamečiams įstaigos darbuotojams teikia vardinį šeimos apdovanojimą,  įsteigtą siekiant pagerbti Amžinybėn iškeliavusios Inetos atminimą.

„Ekoagros“ informacija

Daugiau apie įstaigos reikšmingesnius įvykius ir faktus: https://www.ekoagros.lt/apie-istaiga

© fot. Vytautas Kandrotas