Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Kviečiame susipažinti su „Ekoagros“ įgyvendinto projekto rezultatais: filmukai apie mūsų pareiškėjus

„Ekoagros“ baigė įgyvendinti projektą „Ekologinė ir nacionalinės kokybės produktų gamyba: geroji patirtis ir naudingų žinių sklaida“. Jį įgyvendinant buvo sukurta dešimt filmukų. Iš jų devyni pristato atskiras žemės ūkio ir maisto gamybos sritis. Vienas skirtas plačiajai visuomenei, pristato svarbiausias ekologiškų produktų savybes ir rugsėjo mėnesį buvo transliuojamas viešajame transporte dešimtyje Lietuvos miestų.

Filmavimai vyko „Ekoagros“ pareiškėjų ūkiuose ir įmonėse, sutikusiuose priimti pas save filmavimo komandą. Nuoširdžiai jiems dėkojame už skirtą savo brangų laiką, bendrą kūrybinį darbą, geranoriškumą ir atvirumą!

Kviečiame visus susipažinti su filmukų herojais – mūsų šauniais pareiškėjais, sutikusiais su visais pasidalinti savo istorijomis ir įdomiais pasakojimais:  

„Ekologinė augalininkystė: javų auginimas“ (Valentino Genio ūkis)

„Ekologinė augalininkystė: sodininkystė ir uogininkystė“ (Aido Šimeliūno ūkis)

„Ekologinė augalininkystė: daržininkystė“ (Vitalijos Morkūnienės ūkis)

„Ekologinė gyvulininkystė“ (brolių Baublių ūkiai)

„Ekologiškų produktų tvarkyba (perdirbimas / prekyba)“ (UAB „Miltinuko receptas“ ir ŽŪKB „BIO LEŪA“)

„Ekologinė bitininkystė“ (Andriaus Mašanausko ūkis)

„Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminami bičių produktai“ (VšĮ „Trakų neįgaliųjų užimtumo centras“)

„Ekologiškų laukinių augalų rinkimas“ (Jadvygos Balvočiūtės ūkis)

„Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą auginami vaisiai, uogos ir daržovės“ (Lino Šateikos ūkis ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras)

„Kuo ypatingi ekologiški produktai“ (filmukas plačiajai visuomenei, rodytas viešajame transporte, jame taip pat panaudota filmuota medžiaga iš ūkių)

Peržiūrėti visus filmukus čia: https://www.youtube.com/channel/UC_yvIL8mBw0KfeNfHYLcudg

Taip pat jie bus nuolatos prieinami „Ekoagros“ interneto svetainės skyrelyje „Informacija vartotojui“.

Projektas įgyvendinamas 2021-06-01–2021-11-30 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“. Jis skirtas skatinti ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamintojų skaičiaus augimą Lietuvoje. To siekiama skleidžiant informaciją apie ekologinės ir nacionalinės kokybės produktų gamybos reikalavimus, sertifikavimą, sektoriaus plėtrą ir jo augimo skatinimą per KPP priemones, dalijantis su žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyviais KPP įgyvendinimo gerąja patirtimi ir didinant jos patrauklumą, skatinant įsitraukimą į žemės ūkio gamybos ir kaimo plėtros procesus, didinant apskritai viso žemės ūkio sektoriaus patrauklumą, taip pat plečiant plačiosios visuomenės žinias apie žemės ūkio ir kaimo plėtros sektorių, KPP, jos dalyvius ir jos įgyvendinimo metu sukurtą naudą.

„Ekoagros“ informacija

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA