| LT EN RU

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Kviečiame ūkininkus pranešti apie ekologinę produkciją

Nuo gruodžio 1 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) planuoja pradėti mokėti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“. Parama gali būti mokama tik įvykdžiusiems prisiimtus įsipareigojimus pareiškėjams. Siekdami, kad išmokos pasiektų kuo daugiau pareiškėjų, kviečiame ūkininkus nedelsti ir sertifikavimo įstaigai pateikti informaciją apie užaugintą ir patiektą rinkai ekologinę produkciją.

Paramos lėšos ekologinių ūkių valdytojams išmokamos tik atlikus pareiškėjų ekologinės veiklos administracinį patikrinimą, kurio metu nustatoma, ar pareiškėjas pateikė informaciją apie ekologinės produkcijos panaudojimą ir realizavimą. KPP priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatyta, kad ekologinių ūkių valdytojai kasmet iki sausio 15 d. turi pateikti sertifikavimo įstaigai informaciją apie visą praėjusiais metais užaugintą ir patiektą rinkai produkciją, nurodydami produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius. Tačiau ūkininkams reikėtų nelaukti paskutinės taisyklėse nustatytos dienos – kitų metų sausio 15 d. Pateikusiems VšĮ „Ekoagros“ užpildytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 3 lentelę pareiškėjams visa paramos suma gali būti mokama jau šiais metais.

Tuo tarpu taisyklėse tęsiantiems įsipareigojimus pagal ankstesnio programinio laikotarpio priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ nustatyta, kad informacijos apie realizuotą ekologinę produkciją pateikimo termino pabaiga – ateinančių metų gegužės 15 d. Taip pat ir šie ūkininkai raginami užpildytą Ekologinės gamybos žurnalo 6 lentelę (buvusią 18 lentelę) atsiųsti NMA anksčiau, kad išmokos juos pasiektų greičiau.

Naudinga informacija

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-286

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas ir jo pildymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-176 „Dėl ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nacionalinės mokėjimo agentūros ir VšĮ „Ekoagros“ informacija