Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Kvietimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms teikti paraiškas paramai vaikų maitinimui ekologišku maistu

Žemės ūkio ministerija ragina visas savivaldybių įsteigtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigas, norinčias vaikus maitint ekologišku maistu, suskubti teikti paraiškas pagal Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos taisykles. Priemonei finansuoti skirta 571 tūkst. Eur.

Parama teikiama savivaldybių įsteigtoms vaikų ugdymo įstaigoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios šių vaikų maitinimui skirtą maistą gamina tik tam tikslui skirtose patalpose ir turi galiojantį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (t. y. neperka maitinimo paslaugos). 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos, kurios siekia gauti paramą pagal taisykles, įsipareigoja vaikams maitinti ekologiškų produktų įsigyti ne mažiau kaip 60 proc. (jei paraiškoje nurodytas didesnis procentas, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip paraiškoje nurodytas procentas) pagal kokybės sistemas pagamintų produktų viso vaikams maitinti skirto maisto kiekio.

Paramos paraiškos forma skelbiama Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (www.nma.lt) interneto svetainėje. Paramos paraiškas NMA priima iki vasario 28 d.

Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyrius tel.: (8 5) 239 1282 ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio paramos departamento Nacionalinės paramos skyrius tel. (8 5)  252 6792.

Pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją

Daugiau: https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-ikimokyklinio-ugdymo-istaigoms