Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Kvietimas sudalyvauti apklausoje dėl pesticidų likučių

Europos ekologinės žemdirbystės organizacija IFOAM ES įgyvendina  projektą „Pesticidų naudojimas ir tarša: ekologinės veiklos operatoriams tinkamos aplinkos kūrimas ES teisinėje sistemoje“.

Jo tikslas – pasiekti, kad ES politika ir reglamentai užtikrintų vienodas sąlygas ūkininkams, perdirbėjams ir prekybininkams, gaminantiems maistą nenaudojant pesticidų.

Projekto vykdytojai norėdami sužinoti rinkos dalyvių, susidūrusių su pesticidų likučių problema, nuomonę prašo sudalyvauti apklausoje. Atsakyti į klausimus (anglų k.) galima iki rugpjūčio 9 d.

Dalyvauti apklausoje čia: https://www.organicseurope.bio/news/fill-in-our-survey-on-pesticide-residues-in-organic-for-a-better-and-more-harmonized-future-legal-framework/

„Ekoagros“ straipsnis apie šį projektą: https://www.ekoagros.lt/startuoja-europinis-projektas-spresiantis-pesticidu-likuciu-problema-ekologineje-gamyboje