Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Lietuviška produkcija, sertifikuota „Ekoagros“, jau pripažįstama Ukrainos rinkoje kaip ekologiška

Praėjusių metų pačioje pabaigoje Lietuvos ekologiškos produkcijos gamintojai, ieškantys įvairių eksportavimo galimybių, kreipėsi į VšĮ „Ekoagros“ teiraudamiesi, kokia situacija dėl jų produkcijos pripažinimo ekologiška Ukrainos rinkoje, šiai šaliai neseniai pakeitus ekologinės gamybos teisinį reglamentavimą.

Šiuo metu norint, jog Ukrainos rinkoje būtų pripažįstama Europos Sąjungoje sertifikuota ekologiška produkcija, reikalaujama, kad ekologišką produkciją sertifikavusi sertifikavimo įstaiga būtų užregistruota Ukrainos valstybiniame sertifikavimo įstaigų registre.  

„Atsižvelgdami į mūsų pareiškėjų poreikį, kreipėmės dėl mūsų įstaigos įtraukimo į minėtą registrą ir šių metų sausio 13 d. buvome jame įregistruoti. Taigi po registracijos mūsų sertifikuota lietuviška ekologiška produkcija Ukrainos rinkoje yra pripažįstama kaip ekologiška“, – paaiškina „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė. 

VšĮ „Ekoagros“ informacija