ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Liko kelios dienos pateikti paraiškas sertifikuoti ekologinę ir nacionalinės kokybės produktų gamybą

Ūkio subjektai, ūkininkaujantys ekologiškai ir gaminantys nacionalinės kokybės produktus, iki paskutinės pasėlių deklaravimo dienos turi užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką. Pasėlius deklaruoti galima iki birželio 7 d. Paraiškas galima savarankiškai pildyti internetu, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, taip pat jos teikiamos seniūnijoje, kurioje registruota pareiškėjo žemės ūkio valda, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose.

Ūkininkaujantiems ekologiškai

Paraiškos lentelės „Deklaruojami laukai“ stulpelyje „Pageidaujami sertifikuoti laukai“ sutartiniu kodu (atitinkamai EKS ar DKS) reikia pažymėti visus laukus, kuriuos pageidaujama einamaisiais metais sertifikuoti pagal ekologinės gamybos reikalavimus.

Sertifikuojant gyvūnus (tiek ketinant sertifikuoti pirmus metus, tiek ir tęsiant sertifikavimą) Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje ženklu „varnelė“ reikia pažymėti langelį „Pageidauju sertifikuoti gyvulius ir / ar paukščius ekologinei gamybai“, taip pat „varnele“ pažymėti langelį ties ketinama sertifikuoti gyvūnų rūšimi (pvz.; galvijai, avys, kiaulės, paukščiai ir t. t.).

Po paskutinės pasėlių deklaravimo be vėlavimo dienos paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą nepriimamos.

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gyvulininkystės ar paukštininkystės gamybą arba papildomai sertifikuoti kitą ūkinių gyvūnų rūšį, po einamųjų metų birželio 7 d. turi raštu teikti sertifikavimo įstaigos nustatytos formos (F-003/1) prašymą sertifikuoti norimą rūšį tik jeigu einamaisiais metais yra deklaravę Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka ketinamus sertifikuoti plotus, skirtus gyvūnų pašarui auginti.

Ekologinių ūkių valdytojai, pasibaigus įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, gali nenutraukti sutarties su sertifikavimo įstaiga ir tęsti ekologinį ūkininkavimą be paramos, tik sertifikuodami norimus plotus, išlaikant ekologinį laukų ir produkcijos statusą.

Nauji pareiškėjai iki pasėlių deklaravimo be vėlavimo dienos turi užpildyti ir VšĮ „Ekoagros“ pateikti su originaliais parašais prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą (forma F-002) ir ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketą (forma F-003). Formos F-002 ir F-003 pildomos tik pirmaisiais sertifikavimo metais ar naujai registruojant gamybą. Visa tai galima atlikti ir internetu – naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS). Formas F-002 ir F-003 rasite: www.ekoagros.lt / Teisės aktai ir formos / Formos / Dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui.

Gaminantiems nacionalinės kokybės produktus

Paraiškos lentelės „Deklaruojami laukai“ stulpelyje „Pageidaujami sertifikuoti laukai“ sutartiniu kodu (atitinkamai NKS ar DKS) reikia pažymėti visus laukus, kuriuos pageidaujama einamaisiais metais sertifikuoti pagal nacionalinės kokybės produktų reikalavimus.

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti nacionalinės kokybės produktų (NKP) gamybą, turi pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus: prašymą sertifikuoti NKP gamybą (forma NK-002) ir NKP gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketą (anketų formas atskiroms sritims rasite: www.ekoagros.lt / Teisės aktai ir formos / Formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui).

VšĮ „Ekoagros“ informacija