Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Nuotoliniai nemokami mokymai „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ visą gegužės mėnesį (skirtingos datos, reikalinga išankstinė registracija)

LSMU VETERINARIJOS AKADEMIJA ORGANIZUOJA NEMOKAMUS 3 DIENŲ (24 AK. VAL.) MOKYMO KURSUS „EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO PAGRINDAI“ (DVI DIENAS VAIZDO KONFERENCIJA „MS TEAMS“, TREČIĄ DIENĄ SUSITIKIMAS GYVAI PAŽANGIUOSE ŪKININKŲ ŪKIUOSE).

Kursų aktualiausios temos:

ES teisės aktai ir jų reikalavimai ūkininkaujantiems ekologiškai. Ekologinio žemės ūkio taisyklės. Sankcijos.

Reikalavimai ekologinei gyvulininkystei, paukštininkystei, triušininkystei ir elninių gyvūnų auginimui. Ligų profilaktinės priemonės, naudojamos ekologinės gamybos ūkiuose.

Reikalavimai augalinės ir gyvulinės kilmės pašarams bei vandeniui. Mikotoksinai, jų poveikis gyvulių ir paukščių sveikatai.

Dirvožemio sandara, cheminė ir granuliometrinė sudėtis, agrocheminės savybės. Maisto medžiagų ir humuso balansas dirvoje, balanso skaičiavimas. Pasėlių piktžolėtumo problemos ekologinėje gamyboje ir jų sprendimas. Piktžolių biologija.

Kursų laikas:

Pradžia 9 val., pabaiga 15 val.

Datos:

2022 m. gegužės mėn. 17, 18 ir 25 d., praktikos diena (25)  Tauragės r. sav.;

2022 m. gegužės mėn. 19, 20 ir 25 d., praktikos diena (25)  Tauragės r. sav.;

2022 m. gegužės mėn. 23, 24 ir 31 d., praktikos diena (31)  Rokiškio r. sav.;

2022 m. gegužės mėn. 26, 27 ir 31 d., praktikos diena (31)  Rokiškio r. sav.;

Kursų dalyviai turi žinoti savo žemės ūkio valdos kodą ir asmens kodą.

Būtina išankstinė registracija. Išklausiusiems kursus bus išduoti ŽŪM nustatytos formos 24 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Išankstinė registracija vykdoma ir papildoma informacija apie kursus teikiama tel. 8 685 55290 arba el. paštu nijole.kazemekaite@lsmuni.lt.