ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Mažinti biurokratinę naštą ir efektyvinti viešąsias paslaugas

Vienas iš VšĮ „Ekoagros“ darbų, reikalingų užtikrinant pavestų funkcijų vykdymą, yra duomenų apie sertifikuojamus ir kontroliuojamus ūkio subjektus rinkimas. Įvairius duomenis apie žemės ūkio veiklos subjektus renka ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Taigi dažnu atveju ūkininkui ar įmonės atstovui tuos pačius duomenis tenka teikti dviem institucijoms. Tai yra nepatogu, užima papildomo laiko ir neracionalu. Ką galima padaryti, kad ši situacija pasikeistų, sprendė susitikę VšĮ „Ekoagros“ ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atstovai.

„Mes norime sukurti palankią aplinką versliems žmonėms. O norint tai padaryti reikia mažinti biurokratinę naštą ir efektyvinti viešąsias paslaugas. Dabar mūsų pareiškėjai skundžiasi, kad tuos pačius duomenis, tik kita forma turi pateikti du kartus“, – sako VšĮ „Ekoagros“ direktorius dr. Gintautas Labanauskas.

„Niekas kitas be mūsų pačių šios problemos neišspręs“, – pabrėžė susitikimo svarbą ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vedėjas Aleksandras Savilionis. Juo labiau kad ši problema, anot jo, yra nenauja. Susitikime įstaigos atstovai pristatė savo administruojamus duomenų registrus, sistemas.

Duomenų pateikimo proceso supaprastinimas sumažintų naštą tiek duomenis teikiantiems žemės ūkio veiklos suktmas, tiek juos renkančių ir analizuojančių įstaigų darbuotojams. Kitas svarbus dalykas, pasak abiejų įstaigų atstovų, duomenų kokybė, kurią svarbu išsaugoti, bei informacijos teisingumas.

Susitikime aptarti galimi tolesnio bendradarbiavimo būdai ir apsvarstyta galimybė įgyvendinti bendrą pilotinį projektą.

VšĮ „Ekoagros“ informacija