ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Mėginių ėmimo mokymai

Š. m. gegužės 30 – birželio 1 dienomis VšĮ „Ekoagros“ vyko mėginių ėmimo mokymai įstaigos darbuotojams, kuriuos vedė Eurofins Agro Testing Ukraine LLC Analitinės Tarnybos vadovė Oksana Tonkha ir generalinė vadovė Lilija Rozenbergaitė.

Tris dienas vykusių mokymų metu kvalifikuotos lektorės skaitė paskaitas apie dirvožemį, jo tyrimo metodus. Pirmojo teorinio seminaro metu darbuotojams pristatyta „Eurofins“ organizacija, kuri siekia užtikrinti aukštos kokybės techninę paramą, reikalingą tikrinant, plėtojant, registruojant ar valdant naujus ir turimus produktus. Mokymų dalyviai buvo išsamiai supažindinti su mėginių ėmimo sudarymo principais, dirvožemio struktūra, granuliometrine sudėtimi.

Kompetentingos Eurofins Agro Testing Ukraine LLC atstovės teorinių paskaitų metu didelį dėmesį skyrė dirvožemio savybėms, kurios lemia pesticidų judėjimą dirvoje. O. Tonkha akcentavo, jog būtent pagal dirvos sudėtį galima spręsti apie pesticidų judėjimą. Taip pat buvo aptarta bandymų metodika – augalų ir dirvožemio mėginių paėmimas. Antrojoje teorinių mokymų dalyje lektorė išsamiai papasakojo apie žemės, augalų mėginių atrinkimo, paėmimo metodiką pesticidų tyrimui, žemės mėginių paruošimo ir atrinkimo metodiką trašų tyrimui. Vėliau vyko praktiniai mėginių ėmimo mokymai VšĮ „ASU mokomajame ūkyje“. Įstaigos tikrintojams buvo pristatyta mobili programėlė, padedanti nustatyti tikslias mėginių ėmimo koordinates. Ūkyje taip pat buvo nustatinėjama dirvožemio granuliometrinė sudėtis, su mėginių ėmimo zondais imami mėginiai iš įvairių dirvožemio sluoksnių.

VšĮ „Ekoagros“ direktorius Antanas Makarevičius džiaugiasi sklandžiai vykusiais mokymais. „Prieš keletą savaičių vyko dvidešimtojo darbo sezono atidarymas, kurio metu prieš pradedant svarbiausias metų veiklas buvo susirinkę visi darbuotojai susipažinti su pasikeitusiomis teisės aktų naujienomis, pasidalinti gerąja patirtimi ir informacija sukaupta iš tarptautinių mokymų, kursų seminarų. Jau visai netrukus mūsų tikrintojai išvyks į ekologinius ūkius atlikti kasmetines patikras. Todėl šiandien tikslingai jiems organizavome tarptautinius mėginių ėmimo mokymus, kurių metu kompetentingos lektorės mūsų specialistams išsamiai pristatė mėginių ėmimo procedūras. Šios žinios mums suteiks galimybes patobulinti darbinius procesus imant mėginius. Taip pat gavome daug naudingų praktinių patarimų, kurie leis tikrintojams nustatyti neleistinų ekologinėje gamyboje medžiagų naudojimą“, - pažymėjo įstaigos vadovas.

Primename, jog VšĮ „Ekoagros“ tobulina mėginių ėmimo procedūras bei dokumentacijos patikrą. Nuo šiol tikrintojui imant mėginį, jo atrinkimo akte bus nurodomas ir detaliai aprašomas sprendimas bei motyvai paimti mėginį. Įstaigos ekspertai vertindami surinktus duomenis, detaliai analizuos tikrintojo nurodytas priežastis dėl sprendimo paimti mėginius pagrįstumą.

Po kelias dienas vykusių teorinių – praktinių mokymų įstaigos darbuotojų sukauptos žinios buvo patikrintos egzamino metu. Mokymų pabaigoje „Ekoagros“ darbuotojams buvo įteikti sertifikatai, patvirtinantys jų dalyvavimą mokymuose ir kompetencijų kėlimą.