Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Moksliniais tyrimais siekiama išspręsti pesticidų likučių problemą visos Europos mastu

Europos ekologinės žemdirbystės organizacija IFOAM ES įgyvendina  projektą „Pesticidų naudojimas ir tarša: ekologinės veiklos vykdytojams tinkamos aplinkos kūrimas ES teisinėje sistemoje“. „Ekoagros“ yra viena iš šio projekto rėmėjų.

Projekto tikslai – išsiaiškinti užterštumo pesticidais lygį, kaip atsakingos institucijos bei patys gamintojai tvarkosi su pesticidų likučiais, tada remiantis išvadomis suformuoti bendrą požiūrį į pesticidų likučių nustatymą. Galutinis siektinas rezultatas – sąžininga įstatyminė bazė su harmonizuotomis procedūromis nustatant likučius.

Žurnale „Journal of Environmental Pollution“ buvo publikuotas straipsnis „Pesticidų buvimas aplinkoje, perėjimas prie ekologiškų maisto produktų ir poveikis kokybės užtikrinimui Europos ekologiškų maisto produktų grandinėje – apžvalga“, supažindinantis su pirmaisiais šio projekto rezultatais.

Ekologinėje gamyboje sintetinių pesticidų naudoti neleidžiama, tačiau jų pėdsakų ekologiškame maiste aptinkama. Tokie likučiai būna įvairios kilmės – gali būti netyčinis aplinkos užteršimas, bet gali būti ir sukčiavimas.

Atsižvelgiant į užterštumo pesticidais įvairovę ir jos priklausomybę nuo medžiagų, žemės ūkio praktikos ir aplinkos veiksnių, yra daug neaiškumų šioje srityje. Ekologinės gamybos vykdytojai gali imtis tam tikrų priemonių, kad sumažintų užteršimo riziką. Tačiau tam tikros taršos techniškai neišvengiama, o rizikos mažinimo priemonės ir likučių stebėjimas ekologiniam sektoriui brangiai kainuoja.

Europoje 2022 metais įsigaliojo naujas ekologinės gamybos reglamentas (ES, 2018/848). Pagal  reglamentą turi būti parengtos naujos taisyklės dėl pesticidų likučių, tačiau dėl jų vis dar diskutuojama. Ši apžvalga gali prisidėti prie diskusijos. Į praktiką orientuoti moksliniai tyrimai gali suteikti naudingos informacijos, padėsiančios tinkamai įvertinti likučių atvejus.

Straipsnį rasite čia (anglų k.): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749122013306  

„Ekoagros“ informacija