ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Mokslo, praktikos ir politikos bendradarbiavimo svarba

Austrijoje, Eizenštate, vyko 6-oji tarptautinė ekologinio žemės ūkio mokslinė konferencija ir aukščiausio lygio ekologinės politikos susitikimas. Šis renginys yra skirtas aptarti pažangiausius mokslinius ekologinio žemės ūkio tyrimus Vidurio ir Rytų Europoje. Jame dalyvavo VšĮ „Ekoagros“ teisininkė Aistė Tomkienė.

Konferencijos metu pristatyti naujausi sėkmingai vykdomi projektai. Pavyzdžiui, Portugalijoje projektu „PROVE“ siekiama sudaryti sąlygas smulkiesiems ūkininkams vietos tinkluose tiesiogiai tiekti sezoninius vaisius ir daržoves. Per 14 metų iniciatyva išaugo į nacionalinį projektą, jungiantį 153 mažus ūkius ir 4000 vartotojų.

Įgyvendinant kitą projektą – ES „Horizont 2020“ „DiverIMPACTS“ atlikta išsami internetinė apklausa, kurios metu apie sėjomainos taikymą surinkti atsakymai iš 15 Europos šalių. Pagrindiniais veiksniais dėl nepavykusios sėjomainos pritaikymo įvardytos rinkos sąlygos, finansiniai ištekliai ir sėklų prieinamumas.

Didelis dėmesys skirtas ne tik mokslui, bet ir ekologiškos produkcijos vartotojui. Tiesa ta, kad apie pačius vartotojus ir jų poreikius žinoma labai mažai. Vykdant projektą „Bio 3.0 – nauji būdai siekiant gyventi ekologiškiau“ nustatyta, kad svarbiausi ekologiškų produktų pirkimo motyvai yra skonis, malonumas ir tvarumas. Didžiausia perkamoji kliūtis – kaina. Taip pat vartotojams dar ne visada žinoma ir privalomoji ES ekologinė etiketė.

Aktuali Lietuvai tema – viešasis maitinimas ekologiškais produktais. Šiuo klausimu Austrija turi  sėkmingos patirties. Viešasis maitinimas ekologiškais produktais yra vienas pagrindinių ekologijos „variklių“ Austrijoje. Šioje šalyje maitinimo įstaigos atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant visuomenės sveiką mitybą. 2017 m. viešojo maitinimo įmonių veiklai suvartota 4,9 proc. viso Austrijos žemės ūkio ploto (132 139 ha) produkcijos ir 1,3 proc. ekologiško maisto.

Ekologinės politikos aukščiausio lygio susitikimo metu suinteresuotoms šalims ir politikos formuotojams buvo suteikta platforma atvirai diskusijai. Susitikimo tikslas – susieti svarbiausius mokslinių tyrimų, politikos, ūkių asociacijų, prekybos ir kitų interesų grupių turimus duomenis bei informaciją, siekiant nustatyti ekologinio žemės ūkio ir maisto gamybos srities vaidmenį ES ir nacionalinėse žemės ūkio politikos srityse.

Ekologijai šiuo metu yra skiriamas itin didelis dėmesys tiek moksliniu, tiek socialiniu ir ekonominiu atžvilgiu. Mokslas ateityje planuoja dar intensyviau ir atsakingiau bendradarbiauti su praktikais, t.y. ūkininkais, bei politikais – teisės aktų rengėjais.

VšĮ „Ekoagros“ informacija