Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

JAV Nacionalinės ekologijos programos auditoriaus vizitas

2017 m. pradžioje „Ekoagros“ buvo suteikta akreditacija sertifikuoti ekologinę gamybą pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės ekologijos programos (NOP) reikalavimus. Šiomis dienomis įstaigoje lankosi NOP auditorius. Jo vizito tikslas – patikrinti, ar įstaiga atitinka NOP reikalavimus vykdyti sertifikavimo veiklą.

„Mes suprantame, kad jūsų įstaiga dirba neseniai šioje srityje, tad mano vizito tikslas – ne tik patikrinti, bet ir pakonsultuoti“, – sako Larsas Crailas, Akreditacijos ir tarptautinės veiklos padalinio vadovaujantis auditorius. Pasak jo, bus siekiama ne nustatyti, kas daroma blogai, o patikrinti, ar einama teisinga linkme, atlikti, jei to reikės, tam tikrus koregavimo veiksmus tinkamu metu, t.y. sertifikavimo procesui dar tik įsibėgėjant.

Auditorius atliks vidinį įstaigos auditą. Dvi dienas tikrins dokumentaciją, susitiks su šioje srityje dirbančiais „Ekoagros“ darbuotojais, vėliau tikrins pasirinktus ūkius Ukrainoje.

Akreditacija įstaigai suteikta 2017 m. sausio 23 d. pagal 1990 m. Ekologinio maisto gamybos aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). Sertifikuojamos veiklos sritys – augalininkystė, gyvulininkystė, perdirbimas ir laukinė augalija. Akreditacija galioja iki 2022-01-23.

2017 m. įstaiga patikrino 9 ūkio subjektus: 4 Ukrainos Respublikoje, 3 Kazachstano Respublikoje, 2 Rusijos Federacinėje Respublikoje. Atlikus patikrinimus buvo išduoti 5 patvirtinamieji dokumentai (2 augalininkystei, 3 prekybai).

„Ekoagros“ informacija