ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Nauja Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo formos redakcija

Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti pakeimai ir nauja redakcija išdėstyta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma ir šio žurnalo pildymo tvarkos aprašo priedas.

Birželio 1 d. įsakymu Nr. 3D-358 patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo  22 d. įsakymo Nr. 3D-176 „Dėl Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo ir jo pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimai. Nauja redakcija išdėstyta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma ir Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymo tvarkos aprašo priedas.

Žurnalo formą ir jo pildymo aprašą su priedu rasite „Ekoagros“ interneto svetainėje – Ekologinis ūkininkavimas / Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas. Taip pat Teisės aktų registre www.e-tar.lt.

„Ekoagros“ informacija