ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Nauja redakcija išdėstytos nacionalinės kokybės produktų pripažinimo taisyklės

Lapkričio 14 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklės.  

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklės patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Nauja taisyklių redakcija patvirtinta ministro 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 3D-185.

Naujojoje redakcijoje atlikta pakeitimų, papildymų ir patikslinimų – formuluočių, atskirų punktų. Papildyta, kad derliaus nenuimti taisyklėse nurodytais terminais galima išskirtiniais atvejais, kai sertifikavimo įstaigai pateikiamas hidrometeorologinės tarnybos pagrindimas ar seniūnijos pažyma dėl galimybės nebuvimo nuimti derliaus dėl blogų meteorologinių sąlygų. Taip pat punktais dėl mažiausio derliaus kiekio pagal skirtingas augalų rūšis (35 ir 36 punktai).

Tais atvejais, kai pareiškėjas negalėjo įvykdyti reikalavimų dėl force majeure aplinkybių, jis gali per 15 darbo dienų nuo dienos pateikti sertifikavimo įstaigai paaiškinimą ir susidariusių aplinkybių pagrindimo dokumentus.

Patikslinta, kad nacionalinės kokybės produktai (NKP) turi būti gaminami laikantis reikalavimų, išdėstytų Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų apraše, patvirtintame žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-327. Taip atlikta kitų pakeitimų.

Naują suvestinę taisyklių redakciją galima rasti Teisės aktų registre www.e-tar.lt ir „Ekoagros“ interneto svetainės skyrelyje „Teisės aktai ir formos“.  

VšĮ „Ekoagros“ informacija