Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Naujas ES reglamentas 2021/1165: sudaryti ekologinėje gamyboje leidžiamų medžiagų sąrašai

Liepos 15 d. buvo paskelbtas naujas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1165, kuriuo leidžiama ekologinėje gamyboje naudoti tam tikrus produktus ir medžiagas ir sudaromi jų sąrašai. Naujasis reglamentas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. (išskyrus kelias pereinamojo laikotarpio nuostatas, taikomas nuo 2024 metų).

Reglamento 2021/1165 naujas I priedas skirtas augalų apsaugos produktams. Sąrašas apima veikliąsias medžiagas, esančias ekologinėje gamyboje leidžiamuose naudoti augalų apsaugos produktuose.

II priedo sąrašas vardija leistinas trąšas, dirvožemio gerinimo priemones ir maisto medžiagas.

III priedas skirtas pašariniams produktams. Išvardijami pašarai arba gaminant pašarus leidžiami naudoti produktai ir medžiagos: leidžiamos naudoti neekologiškos augalinės, dumblių, gyvūninės ar mielių kilmės pašarinės žaliavos arba mikrobinės ar mineralinės kilmės pašarinės žaliavos, taip pat gyvūnų mitybai leidžiami naudoti pašarų priedai ir pagalbinės perdirbimo medžiagos.

IV priedas skirtas leidžiamiems naudoti valymo ir dezinfekcijos produktams. Tai gyvulininkystei naudojamų tvenkinių, narvų, talpyklų, kanalų, pastatų ar įrenginių valymo ir dezinfekavimo produktai. Gaminant augalinius produktus naudojamų pastatų ir įrenginių, įskaitant sandėliavimo patalpas žemės ūkio valdoje, valymo ir dezinfekavimo produktai. Perdirbimo ir sandėliavimo patalpų valymo ir dezinfekavimo produktai.

V priedas išvardija maisto priedus ir pagalbines perdirbimo medžiagas. Perdirbtam ekologiškam maistui gaminti naudojamas neekologiškas žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis. Pagalbines perdirbimo medžiagas, kurias leidžiama naudoti mielių ir mielių produktų gamyboje. Produktus ir medžiagas, kuriuos leidžiama naudoti ekologinėje vyno gamyboje.

Atkreipiame dėmesį, kad dalies sąrašų EK dar nėra patvirtinusi, todėl reglamente pateikti tik priedų ar jų dalių pavadinimai, o sąrašai bus priimti vėlesniais teisės aktais.

VšĮ „Ekoagros“ informacija

Susipažinti su reglamentu (lietuvių k.): Publications Office (europa.eu)