Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Nemokami mokymo kursai „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ – spalio 9–11 d. Kaune

Nemokami mokymo kursai „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ – spalio 9–11 d. Kaune

Mokymo kursai „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ (trukmė 24 akad. val., kodas 396185007) vyks spalio 9–11 d. Aleksandro Stulginskio universitete (Universiteto g. 10A, Akademija, Kauno r). Laikas: 9:00–16:00 val.

Dalyvavusiems kursuose bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai, patvirtinti Žemės ūkio ministerijos.

Mokymuose gali dalyvauti ūkininkai, jų partneriai, ūkio darbuotojai, kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, užsiimantys žemės, maisto ir miškų ūkio veikla, kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimantiems žemės valdytojai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojai, amatininkai.

Registruotis: tel. +370 681 00603, mokymaiukininkams@gmail.com.

Programa.pdf