Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Nuotolinė prekyba ekologiškais maisto produktais turės būti sertifikuota

Nuo balandžio įsigalioję Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai apibrėžia, kokie reikalavimai taikomi nuotolinei prekybai ekologiškais maisto produktais. Nuotolinės prekybos šiais produktais veikla nuo šiol turės būti sertifikuota.

Ūkio subjektams atliekant nuotolinę prekybą naudojantis viena ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių (pvz., užsisakant paštu, internetu, telefonu, faksu) privaloma viso ekologiškų produktų pirkimo proceso metu teikti privalomo ekologiškų produktų ženklinimo informaciją.

Ūkio subjektai patys pasirenka privalomo ekologiškų produktų ženklinimo informacijos teikimo formą ir būdus. Ši informacija bus įrašyta VšĮ „Ekoagros“ išduotuose patvirtinamuosiuose dokumentuose (pasitikrinti galima www.ekoagros.lt / Sertifikatų paieška).

Už ekologiškų produktų ženklinimo kontrolę prekyboje atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

VšĮ „Ekoagros“ informacija

Daugiau informacijos: Plėtros vadovė, laikinai einanti III sertifikavimo skyriaus vadovės pareigas Eglė Akelaitienė, tel. 8 674 63790, el. p. egle.akelaitiene@ekoagros.lt

Nuoroda į Europos teisingumo teismo sprendimą, išaiškinantį sąvoką „tiesioginis pardavimas galutiniam vartotojui ar naudotojui“.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62016CJ0289&from=LT