Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Pernai nustatyta mažiau neatitikčių ekologinės gamybos reikalavimams

„Ekoagros“ pasibaigus kalendoriniams metams analizuoja patikrų metu nustatytas ekologinės gamybos reikalavimų neatitiktis. Apibendrinant 2017-uosius galima pasidžiaugti, jog ūkininkai vis geriau supranta ekologinės gamybos reikalavimus – 45 proc. pirminės gamybos ūkių dirbo visiškai be pažeidimų. Šis procentas yra didesnis nei ankstesniais metais. Be to, reikia žinoti, kad tikrinant neatitiktimis laikomi ir nežymūs pažeidimai.

Pažeidimai – nevienodo lygio

Neatitikimų būna labai įvairių – nežymių, stambesnių ir šiurkščių. Neatitiktimis laikoma tiek prašomos informacijos nepateikimas tikrintojui, tiek netinkamas buhalterinės apskaitos vedimas, ekologinės gamybos veiklos žurnalo pildymas ar produkcijos ženklinimas, tiek neleistinų ekologinėje gamyboje medžiagų ar genetiškai modifikuotų organizmų naudojimas ar kt.

Taikomos poveikio priemonės taip pat skirtingos – tai gali būti įspėjimas, kuriuo nurodoma neatitiktį pašalinti per nustatytą laiką, bet gali būti ir produkcijos ar net viso ūkio nesertifikavimas už šiurkščius ar sistemingus pažeidimus. Pastarųjų pasitaiko nedaug. Neatitikčių lygius ir poveikio priemones už jas galima rasti „Ekoagros“ interneto svetainės skyriuje „Ekologinis ūkininkavimas“ („Procedūros“).

Malonesnės žinios

„Džiugu, kad didėja ekologiškai ūkininkaujančių pareiškėjų skaičius, kurie žino ekologinei gamybai keliamus reikalavimus ir juos vykdo. Pernai 1126 pirminės gamybos ekologiniai ūkiai (45 proc.) ūkininkavo be jokių pažeidimų. 2016 m. be pažeidimų dirbo 1068 pareiškėjai – 42 proc. O lyginant paskutinius metus su 2011 m. matyti, kad taikytų augalininkystės ir gyvulininkystės sričių neatitikčių skaičius sumažėjo perpus“, – sako „Ekoagros“ direktoriaus pavaduotoja Ona Kazlienė. Po vieną neatitikimą 2017 m. nustatyta 725 ūkiuose (29 proc.), po du – 325 ūkiuose (13 proc.).

Kai sandėliuojama skirtingų statusų produkcija, įprastinės produkcijos neatskiriant, neregistruojant, nustatyta 70 ūkių. 2016 m. tokių pažeidimų dar buvo 143.  

Žymiai mažėjo atvejų dėl įprastinės neatestuotos, ekologiškos neatestuotos (iš kito ekologinio ūkio) ar įprastinės atestuotos dauginamosios medžiagos panaudojimo be leidimo. Tokių pažeidimų praėjusiais metais nustatyta 349 ūkių, o 2016 m. buvo 600. Ekologinės gamybos vienetuose naudojama augalų dauginamoji medžiaga turi būti išauginta pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus ir turėti sėklos sertifikatą. 

Dažniausiai nustatomas pažeidimas – paralelinė produkcija

Praėjusiais metais dažniausia nustatyta neatitiktis – auginama paralelinė produkcija įprastinės ir ekologinės gamybos ūkio dalyse, skirtingų statusų laukuose ar apsaugos juostose. Tai nustatyta 469 ūkiuose (2016 m. buvo 576). Paralelinė produkcija – tai augalai ir jų produktai, kurių negalima lengvai atskirti bet kuriuo metu. Paraleline produkcija taip pat laikomi ir mišiniuose auginami augalai, tos pačios rūšies žieminiai ir vasariniai javai.

Siekiant išvengti šios neatitikties, ekologinės gamybos ir įprastiniuose laukuose bei apsaugos juostose ar skirtingų statusų laukuose reikia auginti tokius augalus, kuriuos būtų galima lengvai atskirti tiek auginimo, tiek sandėliavimo metu.

Dažnu atveju paralelinė produkcija tarp skirtingą statusą turinčių laukų atsiranda deklaruojant naujus laukus. Taip pat laukų statusai pasikeičia prie ekologinių laukų prijungus įprastinius ar pereinamojo laikotarpio laukus. Toks laukų sujungimas yra negalimas. Nauji ar skirtingų statusų laukai pasėlių deklaravimo metu turi būti įbraižomi ir deklaruojami kaip atskiri plotai. Tokių problemų buvo 83 ūkiuose.

Ūkininkams, laikantiems gyvulius, daugiausia neatitikčių pritaikyta dėl pereinamojo laikotarpio pašarų sunaudojimo daugiau nei leistina pagal ekologinės gamybos reikalavimus.

Ūkininkams derėtų nepamiršti

Ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus ūkyje naudojamos sėklos ir bulvės turi būti atnaujinamos, sėjant ar sodinant sertifikuotas sėklas arba bulves. Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazę galima rasti interneto svetainėje www.vic.lt. Čia nesant pageidaujamos sėklos, reikia pateikti sertifikavimo įstaigai prašymą leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą. Be atskiro leidimo galima naudoti sėklą iš augalų rūšių sąrašo, atnaujinamo kiekvienais metais ir skelbiamo „Ekoagros“ interneto svetainėje.

Ne visuomet ekologinės gamybos ūkiuose buhalterinė apskaita vedama ir tikrinimo metu pateikiama sertifikavimo įstaigos darbuotojams. Retkarčiais pareiškėjai naudodamiesi trečių šalių siūlomomis paslaugomis (subranga) – grūdų džiovinimo, valymo, malimo, kombinuotų pašarų gamybos ir pan. – neturi rašytinio subrangovų sutikimo.

Derliaus ir pasėlių kokybei ypač daug įtakos ekologiniuose ūkiuose turi tinkama sėjomaina. Tos pačios rūšies javai (išskyrus dvimečius, daugiamečius augalus) tame pačiame lauke gali būti auginami ne ilgiau kaip dvejus metus iš eilės, įskaitant ir mišiniuose auginamus augalus.

Visi patikrinami bent kartą per metus

2017 m. augalų derlius 379 ūkyje ar jo dalyje neatitiko Žemės ūkio ministerijos nustatytos minimalaus derliaus ribos (2016 m. tokių problemų turėjo 241 ūkis). Tačiau šiuo atveju reikia įvertinti ir tai, kad  praėjusieji metai buvo ypač sudėtingi – didelis kritulių kiekis trukdė nuimti užaugintą derlių, įdirbti žemę, pasėti žieminius javus.

Liūdniausia, kad vis dar pasitaiko, – nors ir pavienių atvejų, – kai ekologiniuose ūkiuose nustatomas sintetinių trąšų, pesticidų, beicuotos sėklos ar kitų ekologinėje gamyboje neleidžiamų medžiagų panaudojimas.

Pagal teisės aktus, visi ekologinės gamybos subjektai yra patikrinami bent vieną kartą per metus. Labai raginame ūkininkaujančius ekologiškai laikytis Europos Tarybos bei Komisijos reglamentų, Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

„Ekoagros“ informacija

Parengė VšĮ „Ekoagros“ Telšių filialo direktorius Darius Šion