Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

O kas tikrina „Ekoagros“?

Neseniai vienoje diskusijoje iškilo klausimas – o kas tikrina tuos, kurie sertifikuoja ekologinius ūkius bei gamintojus. Kitaip tariant, kas vertina „Ekoagros“ veiklą ir jos kokybę?

Atsakome, o žinantiems primename: „Ekoagros“ veiklą nuolatos tikrina ir vertina daugybė institucijų. Tai Europos Komisija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Nacionalinis akreditacijos biuras, išorinės finansų audito įmonės ir kt.

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas atlieka auditą, kuriuo įvertina apskritai ekologinės gamybos kontrolės ir ekologiškų produktų ženklinimo sistemą.

Žemės ūkio ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyrius vertina, ar šalies ekologinės gamybos oficialios kontrolės sistema yra organizuota ir vykdoma pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Be to, kasmet Žemės ūkio ministerijai teikiame veiklos ataskaitą, finansų audito išvadą ir kitais būdais atsiskaitome už vykdomą veiklą.

Nacionalinė mokėjimo agentūra vykdo auditą, kuriuo įvertinama atitiktis informacijos saugumo standarto reikalavimams. Taip pat agentūra atlieka sukčiavimo prevencijos gairių taikymo reikalavimams patikrinimą.

Ir, žinoma, turime įvairių vidinių taisyklių, užtikrinančių darbo kokybę, efektyvumą, nešališkumą: tai Kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, Antikorupcinė vadybos sistema, Etikos (elgesio) kodeksas, Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos, Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa bei kitos.