Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Oficialu: naujasis ES ekologinės gamybos reglamentas įsigalios nuo 2022 m.

Europos Sąjungos (ES) Taryba spalio 19 d. priėmė galutinį oficialų sprendimą dėl naujojo ES ekologinės gamybos reglamento įsigaliojimo atidėjimo vieniems metams. Naujasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848 įsigalios 2022 m. sausio 1 d.

Europos Komisija, siekdama užtikrinti, jog ekologinio ūkininkavimo sektoriuje būtų įdiegtos reikiamos priemonės ir užtikrinta gerai veikianti teisės aktų sistema, rugsėjo 4 d. pateikė pasiūlymą, kad naujasis reglamentas įsigaliotų ne kitų metų, o 2022-ųjų pradžioje. Tokiu atveju perėjimas nuo dabartinių teisės aktų prie naujųjų taisyklių būtų sklandus, o sektorius ir valstybės narės būtų visiškai pasirengusios jas įgyvendinti.

Priėmus naują ekologinės gamybos reglamentą dar reikia priimti antrinės teisės aktus. Iš pradžių dėl antrinės teisės aktų sudėtingumo ir svarbos atidėti reglamento įsigaliojimą prašė valstybės narės, Europos Parlamentas, trečiosios šalys ir kiti suinteresuotieji subjektai. Antrinės teisės aktų rengimą pristabdė ir koronaviruso sukelta krizė. Atidėjus įsigaliojimą, bus pakankamai laiko reikiamoms plataus masto konsultacijoms ir teisėkūros tikrinimui.

Dėl reglamento atidėjimo rugsėjo 28 d. sutarė Specialusis žemės ūkio komitetas, spalio 5 d. plenarinėje sesijoje už jį balsavo Europos Parlamentas (670 balsų už, 14 prieš, 5 susilaikė). Galutinis oficialus Tarybos sprendimas priimtas spalio 19 d.

Ekologinės gamybos sektorius bus labai svarbus siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ir įgyvendinant „Nuo ūkio iki stalo“ bei Biologinės įvairovės strategijas. Nauji ekologinę gamybą reglamentuojantys teisės aktai atspindės šio sparčiai augančio sektoriaus dinamiškumą. Naujosiomis taisyklėmis siekiama ūkininkams užtikrinti sąlygas konkuruoti sąžiningai, kartu išsaugant vartotojų pasitikėjimą.

„Ekoagros“ informacija (pagal Europos Komisijos, EOCC informaciją)