Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Oficialu: rugsėjo 23-ioji tampa ES ekologine diena

Šiandien trys Europos Sąjungos institucijos – Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija – pasirašė bendrą deklaraciją, kuria rugsėjo 23-ioji oficialiai paskelbta ES ekologine diena ir nuo šiol bus minima kasmet.

Paskelbti tokią dieną, skirtą informuotumui apie ekologinę gamybą didinti, numatyta 2021 m. kovo 25 d. Europos Komisijos priimtame Ekologinės gamybos plėtros veiksmų plane.

Bendras ekologinės gamybos plėtros veiksmų plano tikslas – iš esmės paskatinti ekologiškų produktų gamybą ir vartojimą, siekiant prisidėti prie strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir biologinės įvairovės strategijos tikslų, pvz., trąšų, pesticidų ir antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo, įgyvendinimo.

Kaip nustatyta veiksmų plane, tam, kad ekologinės gamybos sektorius galėtų plėstis, reikalingos tinkamos priemonės. Siūlomi 23 veiksmai, suskirstyti pagal 3 kryptis: vartojimo skatinimas, gamybos didinimas ir tolesnis sektoriaus tvarumo didinimas.

Organizacijos IFOAM Organics Europe, kuri daug prisidėjo, kad ši diena taptų oficialia visos Europos švente, prezidentas Jan Plagge dalyvavo pasirašymo ceremonijoje ir palankiai įvertino šią iniciatyvą. Pasak jo, jog tai bus puiki proga įsivertinti, kaip Europa siekia, kad 2030 metais ekologiškai dirbamos žemės plotai pasiektų 25 proc.

„Tai dar vienas faktas, kad ekologinis ūkininkavimas sulaukia vis daugiau dėmesio, – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė. – Šiemet ES ekologinė diena buvo įteisinta, o kitąmet jau planuojama jai skirti specialius renginius ir iniciatyvas visoje Europoje. Ne išimtis bus ir Lietuva – idėjos jau aptariamos, brandinamos. Bet kol kas apie jas pasakoti dar anksti. Džiugu, kad „Ekoagros“, kitąmet mininti savo 25-metį, galės įsitraukti į šį procesą bei taip kartu įprasminti savo veiklos jubiliejų“.

Parengta pagal Europos Komisijos ir IFOAM Organics Europe pranešimus spaudai 

EK pranešimas: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_21_4821

IFOAM Organics Europe pranešimas: https://www.organicseurope.bio/news/organic-movement-welcomes-new-eu-organic-day-on-23-september/