Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pagrindinis ūkių tikrinimų sezonas baigtas

Sertifikavimo įstaiga spalio 15 d., – kaip nustatyta teisės aktuose, – baigė fizines patikras ūkiuose ir įmonėse, kurie šiemet pageidavo sertifikuoti pirminę ekologinę gamybą, taip pat nacionalinės kokybės produktus.

Sertifikavimą sudaro keli etapai. Pirmiausia ūkininkas kasmetinėje pasėlių deklaracijoje pažymi, ką pageidauja sertifikuoti. Tada įvertinus duomenis sudaromas patikrų planas ir tikrintojai vyksta tikrinti ūkių: apžiūri laukus, patalpas, gyvūnų laikymo sąlygas ir kt., tikrina dokumentus, jei kyla įtarimų dėl neleistinų medžiagų – ima mėginius tyrimams. Informaciją suveda į protokolą.

Pagal tikrintojų parvežtus protokolus ir kitus duomenis ekspertai atlieka ūkių įvertinimą. Jei gamyba atitinka reikalavimus, išduodami sertifikatai.

Tikslius šiais metais sertifikuotų ūkių skaičius „Ekoagros“, kaip visada, paskelbs metų gale, kai ekspertai baigs ūkių vertinimus, pasibaigs papildomos patikros, taip pat tvarkybos (perdirbimo, prekybos, importo, eksporto) tikrinimai, kurie skirtingai nei pirminėje gamyboje vyksta ištisus metus, ir visiems bus išduoti sertifikatai.

„Ekoagros“ informacija