Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės

Žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-204 patvirtinti Ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimai.

Ekologiškai ūkininkaujantieji su aktualiais taisyklių pakeitimais bus supažindinami „Ekoagros“ informacinių renginių pareiškėjams, organizuojamų visoje Lietuvoje, metu. Informacijos apie renginius (data, vieta, laikas ir kt.) ieškokite „Ekoagros“ interneto svetainės skiltyje „Renginiai“.

Taip pat aktuali pareiškėjams informacija apie taisyklių pasikeitimus bus išsiųsta informaciniais el. laiškais.   

Kviečiame susipažinti su taisyklių pakeitimo įsakymu (apačioje). Su taisyklių galiojančia suvestine redakcija galima susipažinti Teisės aktų registre, taip pat „Ekoagros“ interneto svetainės skiltyje „Teisės aktai“.

„Ekoagros“ informacija

Įsakymas_dėl_Ekologinio_žemės_ūkio_taisyklių_pakeitimo_2018-04-05_1.pdf