ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pasikeitimai Ekologinio žemės ūkio taisyklėse

Žemės ūkio ministro 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3D-544 pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės. Pagrindinis ir didžiausias pasikeitimas – naujas taisyklių skyrius, apibrėžiantis ekologiškų sraigių produktų gamybos tvarką. Taip pat atlikta keletas smulkių pakeitimų.

Taisyklės papildytos visu nauju XV skyriumi „Sraigių produktų gamybos tvarka“. Sertifikuojamos gali būti šios sraigių rūšys – lot. Helix pomatia ir Helix aspersa maxima. Sertifikuoti galima tik sraiges, išsiritusias ir augintas ekologinės gamybos ūkiuose.

Sraigės turi būti auginamos tokiomis sąlygomis, kad kuo labiau atitiktų natūralias jų gyvenimo sąlygas. Jos turi būti auginamos lauko sąlygomis arba prireikus – nešildomuose šiltnamiuose, o auginamų gyvūnų skaičius turi būti ribojamas. Sraigių auginimas vien uždarose patalpose yra draudžiamas, išskyrus reprodukcijos, žiemojimo ir inkubacijos laikotarpius (žr. daugiau – suvestinėje Ekologinio žemės ūkio taisyklių redakcijoje, kurią rasite „Ekoagros“ interneto svetainės skyrelyje „Teisės aktai“, arba žemiau pridėtame naujausiame ministro įsakyme).

Taip pat pakeistas 37.1 papunktis – patikslintas augalų, tinkančių ekologiškai ūkininkaujant auginti žaliajame pūdyme taikant sėjomainą arba augalų kaitą, sąrašas. Mišiniuose turės vyrauti šie pupiniai augalai: facelijos, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, pupos, seradėlės, vikiai, žirniai.

Atsižvelgiant į kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalines taisykles, 65.2 papunktyje panaikintas mėsinių viščiukų skerdimo amžiaus limitas. Taigi prie lėto augimo naminių paukščių yra priskiriami: prie žąsų – Lietuvos vištinių žąsų veislės paukščiai; prie mėsai skirtų viščiukų – paukščiai, kurių vidutinis dienos svoris neviršija 50 gramų.

„Ekoagros“ informacija

Žemės_ūkio_ministro_2019_m._spalio_3_d._įsakymas_Nr._3D-544_Dėl_Ekologinio_žemės_ūkio_taisyklių_pakeitimo.pdf