Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės: kasmetiniai tikrinimai pratęsti iki spalio 31 d. ir papildyta galimybe sertifikuoti gyvūnų augintinių pašarus

Žemės ūkio ministro 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3D-543 pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės.

Taisyklių pakeitimu nustatyta, kad sertifikavimo įstaiga kasmetines augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės pirminės ekologinės gamybos ūkių patikras atlieka iki einamųjų metų spalio 31 d.

Taip pat numatyta galimybė sertifikuoti gyvūnų augintinių pašarus. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad sertifikuojantieji gyvūnų augintinių pašaro gamybą privalo laikytis ir kitų pašarų gamybos reikalavimų, taip pat bendrųjų ženklinimo reikalavimų. 

VšĮ „Ekoagros“ informacija

3D-543 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisykl... (e-tar.lt)