Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Pakeistos nacionalinės kokybės produktų specifikacijos

Žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 3D-202 patvirtinti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų pakeitimai. Taip pat patvirtinta pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybos žurnalo forma ir šio žurnalo pildymo tvarkos aprašas.

Teisės aktų pasikeitimai bus apžvelgiami „Ekoagros“ informacinių renginių pareiškėjams, organizuojamų visoje Lietuvoje, metu. Informacijos apie renginius (data, vieta, laikas ir kt.) ieškokite „Ekoagros“ interneto svetainės skiltyje „Renginiai“. Taip pat aktuali pareiškėjams informacija bus išsiųsta informaciniais el. laiškais.   

Kviečiame susipažinti su ministro įsakymu (apačioje). Jį galite rasti ir Teisės aktų registre bei „Ekoagros“ interneto svetainės skiltyje „Teisės aktai“.

„Ekoagros“ informacija

Žemės_ūkio_ministro_įsakymas_3D-202_NKP.pdf