Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pakeistos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės

Žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-334 pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės.

Žemės ūkio ministerija jau anksčiau yra informavusi, jog Europos Komisijai pritarus išspręstas klausimas dėl ekologinės gamybos rėmimo 2020 metais.

Žemdirbiams, pateikusiems paraiškas pagal šią priemonę, baigėsi prisiimtų 5 metų trukmės įsipareigojimų laikotarpis. Todėl siekiant, kad nebūtų prarasta dalis ekologinei gamybai skirto ploto ir nenutrūktų penkerių metų finansinės investicijos į šio sektoriaus plėtrą, 2020 m. ekologiniams ūkiams skirta papildomai 38 mln. Eur. 

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl priemonės įgyvendinimo taisyklių pakeitimo: Žemės_ūkio_ministro_įsakymas_Nr._3D-334.pdf