Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Pakoreguotos Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės: atnaujinimai įsigalios nuo kitų metų pradžios

Žemės ūkio ministro lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 3D-733 pakeistos Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės (taisyklės yra patvirtintos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351).

Taisyklės su atnaujinimais įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. Kviečiame pareiškėjus, sertifikuojančius nacionalinės maisto kokybės produktus (NKP), su ministro įsakymu susipažinti iš anksto.

Pasikeitimai  taisyklių III skyriuje „Reikalavimai sertifikavimo įstaigoms“ ir IV skyriuje „Leidimo sertifikuoti NKP suteikimo ir panaikinimo tvarka“ aktualūs sertifikavimo įstaigoms.

Pareiškėjams aktualūs patikslinimai – keliuose skyriuose. VI skyriuje „Reikalavimai pareiškėjams“ patikslinti 37.10 ir 38.2 papunkčiai. VII skyriuje „NKP sertifikavimo ir priežiūros tvarka“ pasikeitė 45 ir 46 punktai bei 51.2 ir 51.3 papunkčiai, 49 ir 50 punktai neteko galios, nauji 451, 531 ir 532 punktai.

Taip pat yra pakeitimų taisyklių prieduose – specifikacijų reikalavimuose: 2 priede „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų grūdų produktų, duonos, pyrago kepinių, miltinės konditerijos gaminių ir makaronų specifikacija“ ir 4 priede „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintos paukštienos, jos pusgaminių, gaminių ir kulinarinių gaminių specifikacija“.

Taisyklių 6 priedo „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių, taip pat jų perdirbtų produktų specifikacija“ V skyriaus 20 punktas buvo papildytas, jog durpingame dirvožemyje humusas netiriamas.

Taisyklių 7 priedo „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų vištų dedeklių ir putpelių kiaušinių specifikacija“  II skyriaus 11 punktas dabar formuluojamas taip: „Paukščiai turi būti užauginti ir laikomi nenaudojant antibiotikų. Ūkis turi būti parengęs vištų dedeklių laikymo be antibiotikų programą, kurioje būtų aprašyti veiksmai paukščių sveikatingumui užtikrinti, ir ją suderinęs su kompetentinga institucija Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba“.

O tos pačios specifikacijos III skyriaus 16 punktas dabar numato, kad nuo 2024 m. kiaušinio trynio spalvos intensyvumo rodiklis nustatomas kiaušinių gamybos arba pakavimo vietoje (ne vėliau kaip po 72 val. po kiaušinio padėjimo) vieną kartą prieš gaunant pirmą sertifikatą. Vėliau tyrimas gali būti kartojamas kilus įtarimui dėl galimos neatitikties.

Plačiau rekomenduojame skaityti ministro įsakymą dėl taisyklių pakeitimo arba teirautis dėl išaiškinimo „Ekoagros“ IV sertifikavimo skyriaus, sertifikuojančio NKP, darbuotojų.

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl taisyklių pakeitimo čia: Žemės_ūkio_ministro_įsakymas_2023-11-10_3D-733.pdf

„Ekoagros“ informacija