Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pasikeitė nacionalinės kokybės produktų specifikacijos

Nacionalinės kokybės produktų (pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai) gamybą reglamentuojantys teisės aktai yra produktų pripažinimo taisyklės ir produktų specifikacijos. Žemės ūkio ministro kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-149 yra pakeistos nacionalinės kokybės produktų specifikacijos.

Nacionalinės kokybės produktų specifikacijos išdėstytos nauja redakcija ir galioja nuo kovo 4 d.

Prašome „Ekoagros“ pareiškėjų, sertifikuojančių nacionalinės kokybės produktus, susipažinti su naujomis specifikacijomis ir jomis vadovautis (žr. ministro įsakymą apačioje, taip pat specifikacijas rasite Teisės aktų registre www.e-tar.lt arba mūsų interneto svetainės www.ekoagros.lt skyriuje „Teisės aktai ir formos“).

VšĮ „Ekoagros“ informacija

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į „Ekoagros“ IV sertifikavimo skyrių, (8 37) 20 31 81, ekoagros@ekoagros.lt

Nacionalinės_kokybės_produktų_specifikacijų_nauja_redakcija__patvirtinta_žemės_ūkio_ministro_2020-03-02_įsakymu_Nr._3D-149.docx