Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pasikeitimai Ekologinio žemės ūkio taisyklėse

Žemės ūkio ministro 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3D-76 pakeistos Ekologinio žemės ūkio taisyklės.

Pakeitimais buvo išplėstas organinių trąšų, kurių naudojimas bus užskaitomos dirvos gerinimo reikalavimų įvykdymui, sąrašas (38 taisyklių punktas). Panaikinti augalų minimalaus tankumo reikalavimai javų grupei (45 taisyklių punktas). Patikslinta sąvoka, kaip apibrėžiama sertifikavimo įstaiga (4.14 taisyklių punktas).

Taip pat patikslintas 124 taisyklių punktas numatant, kad Valstybinė augalininkystės tarnyba skelbs informaciją apie trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės kiekinę sudėtį, jei ji nurodyta etiketėje, išskyrus, jei trąša ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė yra tirštasis mėšlas, pusiau skystasis mėšlas, skystasis mėšlas arba srutos, kompostas.

Susipažinti su žemės ūkio ministro įsakymu dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių keitimo 3D-76 Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisykl... (e-tar.lt)

Susipažinti su aktualia suvestine Ekologinio žemės ūkio taisyklių redakcija 375 Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo (e-tar.lt)

„Ekoagros“ informacija