Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Pasikeitimai eksportuojant ekologiškus produktus į Pietų Korėją

Pietų Korėja ir Europos Sąjunga (ES) susitarė naudoti patikslintą Korėjos nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės valdymo tarnybos (NAQS) importo sertifikato versiją, skirtą naudoti importuojant ekologiškus produktus į Korėją pagal ES ir Korėjos ekologinio ekvivalentiškumo susitarimą. NAQS informavo, kad siekdama išvengti nesklandumų ir greitesnio proceso atliekant muitinės formalumus patikslina savo politiką.

Nuo 2020-01-01 NAQS importo sertifikato 3-iame langelyje kaip sertifikavimo numeris (toliau - „Sertifikavimo numeris“) nurodomas sertifikavimo įstaigos kodas bei sertifikavimo įstaigos suteiktas operatoriaus registracijos numeris. „Sertifikavimo numeris“ turi būti nurodytas ir produkto pakuotės ženklinime. NAQS politikos pakeitimas gali turėti įtakos gaminių ženklinimui ir būti iššūkiu operatoriams. Operatoriai gali nespėti pertvarkyti ženklinimo ir gali turėti produktų atsargų, neatitinkančių šių ženklinimo reikalavimų. Atsižvelgdama į tai, Pietų Korėja ženklinimo reikalavimų įgyvendinimui nustatė pereinamąjį laikotarpį iki 2020-08-01.

Nuo rugpjūčio 1 d.  „Sertifikavimo numeris“, nurodytas NAQS importo sertifikato 3-iame langelyje, turės būti nurodytas ir ant produkto pakuotės. Tuo siekiama greitesnės ir efektyvesnės kontrolės importo procedūrų metu.

Produktai nebus importuoti į Korėją, jei produkto pakuotėje nebus nurodytas „Sertifikavimo numeris“ (sertifikavimo įstaigos kodas ir operatoriaus registracijos numeris). Atkreiptinas dėmesys, kad operatoriaus registracijos numeris suteikiamas sertifikavimo įstaigos ir nurodomas laiške dėl patvirtinamojo dokumento išdavimo.

Korėja reikalauja, kad originalūs pasirašyti NAQS importo sertifikatai lydėtų į šalį įvežamus gaminius. Korėja nepriims šių dokumentų elektroninių kopijų.

Primename, kad norint gauti ekologiškų produktų NAQS importo sertifikatą reikia sertifikavimo įstaigai atsiųsti užpildytą prašymą F-152/2 (rasite žemiau).  

Daugiau informacijos: https://www.ekoagros.lt/importas-eksportas

F-152_2_Prašymas_išduoti_siuntą_patvirtinantį_dokumentą_į_Pietų_Korėją.doc

VšĮ „Ekoagros“ informacija