Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Paskelbtas konkursas VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus pareigoms užimti

Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktoriaus pareigoms užimti.

Šias pareigas einantis darbuotojas veikia specialiose veiklos srityse, t. y. susijusiose su ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų bei produktų, pagamintų pagal nacionalinę kokybės sistemą, gamybos sertifikavimu ir kontrole, taip pat kitų produktų ir jų gamybos proceso sertifikavimu ir kontrole, kuriai atlikti įstaiga turi Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos akreditaciją.

Reikalavimai pretendentams išdėstyti skelbime, paskelbtame Valstybės tarnybos portale vasario 20 d.

Daugiau informacijos čia