Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Patvirtinta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma

Žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-176 patvirtinta Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma ir Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymo tvarkos aprašas.  

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymo tvarkos aprašas nustato Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo užpildymo tvarką. Pareiškėjai privalo pildyti žurnalą nuo paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą sertifikavimo įstaigai pateikimo dienos. Žurnalas turi būti pildomas reguliariai visus metus. Žurnalas turi būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos ar kitų su ekologinės gamybos kontrole susijusių kontroliuojančių įstaigų darbuotojų prašymu.

Žurnalo formą ir jo pildymo tvarkos aprašą galite rasti Teisės aktų registre ir „Ekoagros“ interneto svetainės skiltyje „Ekologinis ūkininkavimas“.

„Ekoagros“ informacija