Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Patvirtinta nauja Ekologinės gamybos žurnalo forma

Žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3D-857 buvo pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Ekologinės gamybos žurnalo forma. Taip pat atlikta keletas pakeitimų Ekologinės gamybos žurnalo pildymo tvarkos apraše.

 

Su žemės ūkio ministro įsakymu dėl žurnalo naujos redakcijos ir pildymo tvarkos pakeitimo susipažinti čia: nauja ekologinio žurnalo forma 2022-07-20.

 

Nauja Ekologinės gamybos žurnalo forma čia.